Per què el balanç de la meva immobiliària dóna pèrdues si tinc diners al banc?


 • Si gestiones una empresa del sector real estate, pot ser que alguna vegada t’hagis fet aquesta pregunta. La veritat és que no es tracta únicament d’un problema immobiliari, al contrari, parlem d’una situació que pot afectar qualsevol tipus d’empresa i que té fàcil solució.

  Per començar, cal aclarir que el que veiem en el compte corrent del banc, és a dir, el disponible o la tresoreria, no sempre ens dóna una idea fidel de la situació econòmica en la qual ens trobem. Més aviat reflecteix, juntament amb els diners en efectiu que tinguem, el nostre estat de liquiditat. Res més que això.

  Factors que poden desvirtuar la percepció econòmica

  Un clar exemple seria la diferència de dies entre cobraments i pagaments. No és la mateixa fotografia la que podem veure quan acabem de cobrar els nostres honoraris que la que veiem quan toca fer pagaments. Les diferències poden ser significatives, per la qual cosa cap d’aquests moments retrata bé la nostra situació econòmica real.

  Quelcom semblant passa amb els estats financers i els estats econòmics, mentre que els primers representen la liquiditat, els segons fan referència a la solvència.

  Un altre cas encara més gràfic és l’habitual autofinançament de l’IVA, que com sabeu, si bé es cobra en cada factura, no es liquida fins a principis del següent trimestre natural.

  Si no hem tingut en compte que una part dels ingressos són despeses inherents a la mateixa transacció comercial, podem trobar-nos que tenim diners al compte però que aquests resultin insuficients per cobrir a proveïdors o a hisenda.

  Aquests aspectes són especialment rellevants a l’hora de planificar amb encert el pressupost de la nostra agència immobiliària. 

  El balanç com a solució

  En un balanç es tenen en compte tots els ingressos i despeses, tant presents com futurs (reportats). Es tracta doncs d’una eina que ens pot advertir amb antelació sobre si tindrem problemes de liquiditat.

  Balanç empresa immobiliària

  El ens pot ajudar molt és separar de cada ingrés les parts que sabem que es destinaran a despeses, com poden ser impostos, despeses fixes o honoraris a agents associats.

  D’aquesta manera tindrem una idea més ajustada de la part que suposarà el marge final. Així, podrem afrontar despeses extraordinàries com poden ser des d’una campanya publicitària per a promocionar un immoble o servei, fins a un canvi de l’equip informàtic.

  Convé deixar a càrrec dels nostres assessors fiscals el fer aquest balanç. Nosaltres simplement hem de supervisar-lo a fons com a màxim una vegada al trimestre.

  Com sé si puc pagar al comptat una despesa puntual sense perdre liquiditat?

  Un bon mètode que apliquen ja moltes empreses és el de separar els conceptes o partides de cada factura. És tan simple com repartir cada ingrés que rebem a diferents comptes corrents: impostos, honoraris, nòmines, socis… Així quan necessitem fer una despesa serà tan senzill com donar-li un cop d’ull al compte corresponent.

  Sembla una tasca complexa, però és tot el contrari. De seguida t’adaptaràs a una nova manera de gestionar els recursos que acabarà beneficiant-te en d’altres aspectes, alguns tan importants avui dia com la gestió del temps a la teva immobiliària.