Com afectarà la caiguda del Silicon Valley Bank a l’Immobiliari espanyol?

Aquesta última setmana aquesta carregada de notícies i incertesa sobre els mercats financers mundials amb un tema en comú. I no és per a menys, a tothom li... llegir-ne més