quitar titular de hipoteca

Quant costa eliminar un titular de l’escriptura d’un pis?


 • español

  Per treure un titular d’un habitatge, existeixen tres alternatives diferents: la compravenda, la donació i l’extinció de condomini.
  Quan comprem un pis a Barcelona entre dues o més persones, pot passar que en algun moment de la nostra vida tinguem la necessitat de treure un titular de l’Escriptura de l’habitatge. Es tracta d’una situació molt comuna en casos de divorci, encara que també sol donar-se en herències.

  A l’hora d’eliminar un titular de l’Escriptura d’un habitatge, podem optar per tres vies diferents, cadascuna d’elles, amb unes despeses associades:

  COMPRAVENDA

  El titular que es queda amb l’habitatge, hauria d’adquirir la part de l’altre titular mitjançant una compravenda convencional. A més dels diners pactats per la compra de la part proporcional de l’habitatge, el comprador hauria d’assumir les següents despeses:

  La part venedora, per part seva, hauria de fer front al pagament de la Plusvàlua Municipal i declarar el guany patrimonial obtingut en la seva declaració de la renda.

  Exemple: si quan vam adquirir l’immoble estava valorat en 100.000 euros, i ara ho està en 150.000, estarem davant un augment de valor durant el temps que ha estat al seu nom de 50.000 euros (25.000 euros per a cadascun dels titulars en cas que en siguin dos). En aquesta situació, el venedor hauria de tributar per l’augment de valor dels seus 25.000 euros en la declaració de la renda.

  DONACIÓ

  Una altra manera de treure un titular d’una Escriptura de l’habitatge és mitjançant donació. El titular que sortiria de l’Escriptura, donaria la part del seu habitatge a l’altre (sense compensació econòmica). Aquesta transacció, estaria associada a les següents despeses per part del donatari.

  Per la seva part, el donant hauria de tributar pel guany patrimonial generat per la transmissió de l’immoble, igual que en el cas anterior.

  Per a saber el que ens tocarà pagar en concepte d’Impost de Successions i Donacions, l’Agència Tributària de Catalunya ha elaborat una Guia pràctica.

  Guia Successions i Donacions

  EXTINCIÓ DE CONDOMINI

  Es tracta de l’alternativa més emprada pel fet que les seves despeses són més econòmics. L’extinció del condomini es produeix quan existeix una ruptura de l’escriptura de l’habitatge i aquesta passa a pertànyer a només una de les parts. És a dir, una de les parts cedeix la seva part de l’immoble a l’altra, passant a convertir-se en l’únic titular de l’habitatge.

  En aquests casos, la persona que cedeix la seva part del bé, rep una compensació econòmica per part del beneficiat. Aquesta compensació és el que diferenciaria una extinció de condomini d’una donació.

  En una extinció del condomini, la persona que rep la titularitat completa, hauria de fer front als següents costos:

  • Impost d’Actes Jurídics Documentats
  • Despeses de Notaria
  • Registre de la Propietat
  • Guany patrimonial

  * Vols treure una persona d’una Escriptura? Contacta amb els nostres professionals immobiliaris i et recomanarem la manera més barata i segura de dur a terme la transacció.