impuesto sucesiones Cataluña

L’impost de successions a Catalunya


 • español

  Actualització 16/12/19: El dilluns 16 de desembre de 2019 la Generalitat i els comuns van acordar una reforma tributària que afecta, entre d’altres, a aquests tributs:

  • El tram autonòmic de l’IRPF
  • Successions
  • Transmissions patrimonials
  • Pisos buits.

  Les modificacions tributàries aniran entrant en vigor al llarg de l’any 2020.

  Però, què passa amb l’Impost de successions a Catalunya? Com afecta aquest tribut als hereus catalans? L’Agència Tributària de la Generalitat de Catalunya ofereix una guia completa sobre l’Impost de Successions i Donacions a la nostra comunitat que pots descarregar-te a través de la nostra pàgina:

  Guia Impost sobre Successions

  En aquest article intentarem explicar els conceptes clau per poder calcular l’impost de successions a Catalunya de manera senzilla. Treu la calculadora i apunta:

  Base Imposable

  La base imposable es refereix al valor total de l’herència rebuda (incloent les assegurances). Es tracta de la quantitat susceptible de tributació. Sobre aquest valor, l’hereu podrà deduir-se una sèrie de conceptes establerts per la Generalitat de Catalunya:

  Càrregues deduïbles:

  • Cens: prestacions periòdiques anuals de caràcter perpetu o temporal que es vinculen a la propietat d’una finca.
  • Pensions: aquelles que obliguen a una persona deutora a pagar una pensió o rèdit anual a una altra, a canvi d’un capital en béns mobles o immobles.

  Deutes deduïbles

  • Deutes que el difunt hagi pogut deixar en vida i que es transmetin a través de la seva herència (tributs estatals, autonòmics o locals, deutes amb la Seguretat Social etc.)

  Despeses deduïbles

  • Aquelles despeses derivades de la defunció, darrera malaltia, funeral i enterrament.

  Base liquidable

  La base liquidable és el resultat d’aplicar una sèrie de reduccions sobre la base imposable. Les reduccions principals, són establertes en funció del grau de parentiu entre l’hereu i el difunt, el patrimoni del mort i el fet que el que es transmeti es correspongui o no amb el seu pis habitual.

  Si vols aprofundir més sobre les reduccions aplicables a la base imposable per saber quines podrien ser aplicables en el teu cas, et recomanem que llegeixis el nostre article Quant costa heretar un pis a Barcelona.

  Quota íntegra

  Un cop calculada la base liquidable de la herència, has de consultar el tipus de gravamen a aplicar segons el resultat obtingut. El tipus de gravamen, depèn de cada comunitat autònoma, tot i que sempre varia entre el 7,65% i el 34%.

  El tipus de gravamen a aplicar en l’Impost de Successions a Catalunya, ve determinat per la següent taula:

  sucesiones tabla 1

   

  Taula de tipus de gravamen a aplicar de la Generalitat de Catalunya.

  Quota tributària

  La quota tributària es calcula multiplicant la quota íntegra, per un coeficient multiplicador establert novament per cada comunitat autònoma. Com més gran sigui el grau de parentiu entre el mort i l’hereu, menor serà aquesta xifra.

  Segons el grau de parentiu, la comunitat catalana estableix 3 coeficients multiplicadors diferents per calcular l’Impost sobre Successions:

  sucesiones tabla 2

   

  Taula del coeficient multiplicador de la Generalitat de Catalunya.

  Bonificacions en la quota tributària

  L’Impost sobre Successions a Catalunya, també estableix una sèrie de bonificacions sobre la quota tributària. Per exemple, els cònjuges podran gaudir d’un descompte del 99% sobre la quota. Per a la resta d’hereus pertanyents als grups de parentiu I i II, s’aplica la següent taula:

  sucesiones tabla 3

   

  Taula de deduccions aplicables a la quota tributària de la Generalitat de Catalunya.

  S’ha de tenir en compte, que els percentatges de bonificació es podran reduir a la meitat en casos en que ja s’hagin aplicat algunes de les reduccions sobre la base imposable esmentades en el segon punt d’aquest article.

  Per aprofundir sobre l’Impost de Successions a Catalunya, podeu descarregar-vos la Guia Pràctica sobre Successions i Donacions elaborada per la Generalitat de Catalunya.

  De la mateixa manera, si acabes d’heretar un immoble i t’agradaria saber quin és el seu preu de mercat, pots fer ús del nostre valorador de pisos online fent click sobre la següent imatge: 


  valora el teu pis

  * Contingut elaborat d’acord amb la normativa vigent a la data de publicació de l’article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l’equip de Vivendex al 930 18 52 44.