Impuestos Cataluña 2020

Impostos d’habitatge que canviaran aquest 2020 a Catalunya


 • español

  2020 ha arribat a Catalunya amb novetats significatives en els impostos de Successions, Transmissions Patrimonials, IRPF, taxa turística, pisos buits, begudes ensucrades i producció i distribució d’energia.

  El Govern de Catalunya i Catalunya en Comú-Podem van acordar a mitjans del mes de desembre passat una reforma tributària que s’espera que entri en vigor al mes de març. Aquesta reforma afectarà de manera directa a dos tributs amb gran influència en el mercat immobiliari: l’Impost de Successions i l’Impost de Transmissions Patrimonials.

  En aquest post analitzarem com seran aquests impostos i descobrirem la resta de novetats fiscals i tributàries que entren en vigor a Catalunya el 2020.

  Impost de Successions a Catalunya

  Aquest 2020 s’introduiran nous coeficients per calcular l’Impost de Successions a Catalunya.

  D’una banda, es recuperen els coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent de l’hereu per als grups I i II (fills, cònjuge i ascendents del mort). Aquests coeficients, afectaran quantitats a partir dels 500.000 euros. Cal matisar que aquests coeficients es van eliminar el 2010, pel que la seva posada en funcionament de nou suposa certa recessió en el benestar dels contribuents.

  D’altra banda, es redueixen les bonificacions en la quota tributària a pagar per l’herència, tant a fills com a ascendents. Les bonificacions que ara oscil·len entre el 10% i el 99%, es mouran entre el 60% i el 0% (per herències per sobre dels tres milions d’euros).

  Encara que tots els contribuents acabaran pagant més a l’hora de rebre una herència, els més perjudicats seran sens dubte els hereus de patrimonis més reduïts.

  Exemples:

  1. Herència d’un patrimoni de 250.000 euros dels quals 75.000 euros es corresponen amb l’herència d’un habitatge habitual i 175.000 euros d’altres actius. L’hereu haurà de pagar fins a 16 vegades més que ara.

  2. Herència de tres milions d’euros. L’hereu haurà de pagar el doble.

  Us deixem amb la Guia Pràctica actual de l’Impost de Successions i Donacions oferta per la Generalitat de Catalunya perquè pugueu apreciar els canvis:


  Nueva llamada a la acción

  Transmissions patrimonials a Catalunya

  En aquest cas, el canvi és a favor dels contribuents reduint a la meitat el tipus que paguen les famílies monoparentals que ingressen menys de 30.000 euros anuals. D'aquesta manera, l'impost de transmissions patrimonials a Catalunya passarà del 10% al 5% per a aquest segment de la població.

  Guia Transmissions patrimonials

  altres modificacions

  A més de les modificacions en l'impost de successions i l'Impost de Transmissions Patrimonials, la reforma prevista per al mes de març a Catalunya també contempla els següents canvis:

  • Reforma de l'IRPF

  El tram que va dels 90.000 als 120.000 euros anuals, puja el seu tipus marginal fins als 23,5%, dos punts més que en l'actualitat.

  El tram que va de 120.000 a 175.000 euros anuals puja de l'23,5% a l'24,5%, un punt més. El tipus més alt, a partir dels 175.000 euros anuals, seguirà en el 25,5%.

  Un altre canvi vindrà de la mà del mínim exempt de tributació, que va dels 5.550 als 6.105 euros i afectarà el 10% dels contribuents amb menys poder adquisitiu.

  • Taxa turística

  La taxa turística puja fins a situar-se entre l'euro i els 3,5 euros per persona i nit. Actualment, aquesta taxa se situa entre els 0,65 i els 2,25 euros.

  • Pisos buits

  Es redueix de manera significativa la bonificació que tenien els grans propietaris de pisos que destinaven part del seu estoc a habitatges en règim de lloguer assequible.

  • Impost sobre les begudes ensucrades

  Amb l'objectiu de reduir el consum de begudes ensucrades envasades, puja l'impost que grava aquest tipus de líquids: entre 0,08 i 0,10 euros per a les begudes que portin entre cinc i vuit grams de sucre per mil·lilitre i de 0, 12 a 0,15 euros per a les begudes que portin més de 8 grams de sucre per mil·lilitre.

  • Impost mediambiental

  El 2020 es crearà una nova figura mediambiental que gravarà el risc de deteriorament mediambiental d'aquestes dues activitats econòmiques: la producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica i el transport d'electricitat, telefonia i dades a través de xarxes o punts fixos de subministraments.

  Des de Vivendex anirem detallant a mesura que les modificacions exposades, principalment les referents a transmissió d'habitatges, vagin entrant en vigor. Des dels òrgans competents, s'estima que, transcorreguts 12 mesos des de la seva posada en marxa, s'arribaran a recaptar fins a 573 milions d'euros addicionals anuals.