Com vendre un pis heretat a Barcelona?


 • español

  Vendre un pis heretat a Barcelona, sembla a priori que podria ser com vendre qualsevol altre immoble, però, la gestió dels tràmits previs a la venda, fa que a Vivendex ens mirem amb lupa aquest tipus de transaccions.

  Un cop el pis està al nostre nom, som lliures de fer amb ell el que considerem més oportú:

  • Quedar-nos-el per a ús personal.
  • Llogar-lo per gaudir de certa rendibilitat a mig-llarg termini.
  • Vendre’l per obtenir-ne liquiditat immediata.

  Vendre un pis heretat a Barcelona, pas a pas

  Abans, però, de convertir-nos en propietaris de ple dret de l’habitatge heretat són necessaris una sèrie de tràmits que ens cal conèixer per no veure frustrada la nostra experiència de venda.

  1. Certificat de defunció i últimes voluntats

  Es tracta de dos documents obligatoris per tramitar bona part de les gestions que haurem de fer després, com per exemple, registrar el pis heretat al nostre nom.

  El Certificat de Defunció, el sol facilitar la propia funeraria. En cas contrari, haurem d’acudir al Registre Civil.

  Transcorreguts 15 dies, després de la defunció, podem demanar el Certificat d’últimes voluntats al Registre General d’Actes d’Últimes Voluntats. Per sol·licitar-lo, hem de presentar el certificat de defunció i un justificant que certifiqui el pagament de la taxa corresponent.

  2. Liquidació d’impostos

  Per un cantó, hem de liquidar l’Impost de Successions i Donacions pertanyent a la comunitat catalana. Per calcular l’Impost de Successions a Catalunya, has de tenir en compte el valor de l’herència, el grau de parentiu amb el difunt i el patrimoni que tenia. Hi ha bonificacions especials si l’immoble que hem heretat era la residència habitual del mort.

  L’Agència Tributaria de Catalunya ha fet una guia pràctica on explica com liquidar l’Impost de Successions i Donacions a la nostra comunitat que podreu descarregar a continuació:


  impost successions

  D’altra banda, hem de fer front a l’Impost de Plusvàlua Municipal de Barcelona. Aquests dos impostos, són els que més pes tenen a l’hora de calcular el cost final de rebre una herència, dos impostos que últimament estan en el punt de mira de totes les comunitats autònomes.

  3. Firma de les Escriptures d’Adjudicació

  L’escriptura d’adjudicació de l’herència, ha de ser signada davant notari. Les escriptures del pis seran necessàries per formalitzar aquest tràmit. Una vegada que la signatura de l’escriptura es porti a terme, estarem en condicions de canviar la titularitat de l’immoble.

  4. Inscripció al Registre de la Propietat

  Un cop realitzats tots els tràmits anteriors, ja podrem registrar el pis heretat a Barcelona en el Registre de la Propietat. Hem de tenir en compte que la documentació a presentar al registre variarà depenent de:

  • Si existeix o no un testament.
  • Si hi ha un sol o més hereus.

  Per tal que tinguis clar la documentació que has d’aportar en el teu cas, descarrega’t la nostra Infografia Registrar un pis Heretat a Barcelona. Un document amb el qual podràs preparar tota la documentació amb la que acudir al Registre per posar el pis heretat al teu nom.


  Registrar un pis heretat

  * Contingut elaborat d'acord amb la normativa vigent a data de publicació de l'article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 930 18 52 44.