precio heredar piso Barcelona

Quant costa heretar un pis a Barcelona?


 • español

  Aquesta herència ens arruïna. O això devien pensar les 31.700 persones que van renunciar a la seva herència durant els 9 primers mesos de l’any passat.

  Tot i el debat obert existent entorn a l’Impost de Successions que ha de pagar cada usuari en funció de la seva comunitat autònoma, la veritat és que les renúncies d’herències han augmentat un 250% des de 2007, moment en què justament va esclatar la crisi.

  Però, quant costa heretar un pis a Barcelona? Tot i que les reduccions sobre l’Impost de Successions són competència de cada comunitat autònoma, la manera de calcular aquest impost és comú per a totes elles.

  Com es calcula l’Impost de Successions?

  L’Agència Tributària de Catalunya ha fet una Guia pràctica sobre l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya perque els contribuients coneguin tots els seus drets i obligacions respecte d’aquest tribut.

  Guia L’Impost de Successions

  L’import de la factura fiscal, dependrà tant del valor de l’herència en qüestió, com del grau de parentiu entre l’hereu i el difunt.

  Reduccions a la comunitat catalana

  A la comunitat autònoma de Catalunya, podem trobar nombroses reduccions que podran aplicar-se sobre l’Impost sobre successions per reduir el seu import. Si has heretat un pis a Barcelona, pren nota de totes elles:

  REDUCCIONS PER parentiu

  Les reduccions per parentiu a Catalunya, s’establiran en funció del grau de proximitat amb el difunt:

  Com més llunyà sigui el grau de parentiu, més elevat serà el percentatge a desemborsar. D’aquesta manera, es poden identificar quatre graus de parentiu:

  – Grup I: fills menors de 21 anys. Reducció de 100.000, més 12.000 euros per cada any de menys de 21 que tingui el causahavent, fins a un límit de 196.000 euros.

  – Grup II: fills majors de 21 anys, cònjuges i ascendents i adoptants.

  • Cònjuge o parella estable: 100.000 euros
  • Fill: 100.000 euros.
  • Altres descendents: 50.000 euros.
  • Ascendents: 30.000 euros

  – Grup III: germans, nebots, oncles i ascendents i descendents per afinitat. Reducció de 8.000 euros.

  – Grup IV: cosins i graus més distants i estranys. En aquest grup ja no s’aplica cap tipus de reducció per parentiu.

  reduccions per discapacitat

  La reducció per discapacitat és complementària a altres tipus de reduccions. D’aquesta manera, la quantía de la reducció dependrà del nivell de discapacitat:

  Minusvalía igual o superior al 33%: reducció de 275.000 euros.

  Minusvalía del 65% o més: reducció de 650.000 euros.

  REDUCCIÓ PER A PERSONES GRANS

  Les persones majors de 65 anys que pertanyin al grup de parentiu 2, podran gaudir d’una reducció a la base imposable de 275.000 euros.

  Reducció per la adquisició de l’habitatge habitual de la persona difunta

  Serà aplicable al cònjuge, la parella estable, al convivent en una relació de convivència d’ajuda mutua, als descendents, ascendents o colaterals de la persona difunta. Els hereus podran gaudir d’una reducció per habitatge habitual del 95% de valor del immoble amb un límit de 500.000 euros.

  Altres reduccions

  A més d’aquestes, també existeixen altres reduccions com l’adquisició de determinades finques rústiques, l’adquisició de bens utilitzats a l’explotació agraria, etc. Per conèixer totes les reduccions a la comunitat catalana, podeu descarregar la Guia completa de l’impost de sucessions i donacions. 

  Guia L’Impost de Successions

  Heretar un pis suposa desemborsar una quantitat de diners, que a vegades els usuaris no són capaços d’assumir. No obstant, abans de rebutjar una herència, val la pena treure paper i boli i calcular la rendibilitat que podem treure pel pis, un cop ja estigui a les nostres mans.

  ¿Quant puc obtenir pel pis si decideixo posar-lo en venda? I si el llogo? Val la pena demanar un prèstec (si podem accedir a ell) per accedir a l’herència? Barcelona és una de les ciutats amb millors previsions per al preu de l’habitatge en aquest 2018. Si vols fer-te una idea del que pot valer el teu pis, posa’t en mans dels professionals immobiliaris de la teva zona per tal que puguin assessorar-te, truca’ns al 93 418 49 48!

  Si acabes de rebre un pis heretat a Barcelona i no saps quins són els passos següents a seguir, et recomanem que et descarreguis la nostra infografia ‘Heretar un pis en 5 passos’. Una infografia per comprendre de manera visual, el procediment a dur a terme un cop acceptada l’herència d’un pis a Barcelona.

  Infografia Heretar un pis

  * Contingut elaborat d’acord amb la normativa vigent a data de publicació de l’article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l’equip de Vivendex al 93 418 49 48.