impuestos venta local

Venda d’un local comercial: Quins impostos he de pagar?


 • Comptar amb un local comercial sol ser una molt bona oportunitat per generar ingressos passius gràcies al lloguer. Però de vegades, quan necessitem un local en una ubicació diferent per a què funcioni el nostre negoci, decidim posar a la venda el nostre immoble.

  El valor d’un local comercial no es mesura només pel preu del metre quadrat al mercat de lloguer sinó pel benefici que pot generar a qui l’explota i la demanda de la zona.

  A continuació detallarem els impostos que s’han de pagar a l’hora de vendre un local comercial, una informació que podreu completar descarregant-vos la nostra Infografia Costos de vendre local, un document on et detallem els impostos i d’altres despeses que entren en joc a la hora de vendre un local comercial i l’import al qual poden pujar cadascun.

  Infografia Costos de vendre local

  Impostos quan la venda del local és satisfactòria

  Trobem certa confusió entre els venedors ja que quan van comprar el local que ara volen vendre van haver de pagar l’IVA (si era la primera venda) o l’Impost de Transmissions Patrimonials. Aquests impostos, que han de ser coberts pel comprador, a Catalunya suposen un 10% del preu.

  A continuació enumerem els impostos que ha de pagar el venedor d’un local en vendre, ja que l’IBI s’ha de pagar anualment.

  Impost de la Plusvàlua

  Aquest impost es paga a l’Ajuntament i s’ha d’abonar cada vegada que es realitza la transmissió d’un immoble. Es té en compte per al càlcul quant ha augmentat de valor el sòl des de la data de la compra fins a la de la venda.

  Per calcular la plusvàlua s’ha de conèixer el valor cadastral del sòl. Aquesta dada ve al rebut de l’IBI, però també es pot consultar a l’oficina virtual del Cadastre.

  També cal tenir en compte el nombre d’anys que han transcorregut des de l’adquisició de l’immoble.

  Després del Decret llei 26-2021, del 8 de novembre, aprovat pel Consell de Ministres amb la sentència del Tribunal Constitucional el 26 d’octubre passat en què es titllava la doctrina d’inconstitucional, s’estableixen canvis significatius en la normativa:

  • No estaran subjectes a aquest impost les transaccions que no hagin experimentat un increment de valor entre el preu d’adquisició i el preu de transmissió durant els anys en què s’ha estat en possessió de l’immoble.
  • El contribuent podrà triar entre dos sistemes per al càlcul de la Plusvàlua en funció de quin li resulti més avantatjós: El mètode objectiu o la plusvàlua real.

  Per si vols vendre un local comercial a Barcelona o Madrid i vols saber qunat hauràs de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal, a Vivendex hem preparat dues plantilles d’Excel adaptades a la normativa de cada ciutat per a què puguis realitzar el càlcul automàticament.

  Descarrega’t una de les nostres calculadores de la Plusvàlua Municipal i descobreix quant hauràs de pagar per la Plusvàlua Municipal del teu immoble:

  Tot i així, hi ha casos d’exempcions en el pagament d’aquest impost que poden reduir la quantitat que cal abonar. Les pots conèixer totes al nostre post Exempcions i Bonificacions en el pagament de limpost de la plusvàlua.

  Impost sobre el guany patrimonial

  El venedor ha de declarar a la Renda de les Persones Físiques o a l’Impost sobre Societats l’import de guany o pèrdua patrimonial en el període de temps transcorregut des de l’adquisició fins a la venda. Els primers 6000 euros tributarien un 19% i la resta un 21%, si es tracta d’una persona física.

  Quan el venedor sigui una persona jurídica (empresari) l’impost és del 25%.

  Si una entitat sense ànim de lucre reinverteix els guanys de l’import de la venda, podrà quedar exempta del pagament de l’IRPF. Aquestes inversions es realitzen des d’un any abans de la venda fins a 3 anys després del tancament de la transacció.

  Hem d’assenyalar que el guany patrimonial no s’ha de calcular com a preu de venda – preu de compra sinó com a Ingressos per la venda – costos d’adquisició. Així es poden incloure les despeses legals, els impostos, etc.

  *Si també vols informació sobre les gestions necessàries, després de la compravenda, et recomanem la nostra entrada sobre Tràmits a realitzar després de l’escriptura pública de compravenda.

  De la mateixa manera, et recordem que a la nostra Infografia Costos de vendre local, a més dels impostos de venda, també pots trobar-hi informació sobre la resta de despeses que entren en joc en una transacció d’aquest tipus.

  Infografia Costos de vendre local