solicitar hipoteca para local

Com sol·licitar la hipoteca per a un local comercial


 • Si estàs interessat a adquirir un local comercial, pot haver-te sorgit algun dubte sobre com sol·licitar la seva hipoteca. En aquest article, et mostrarem les seves diferències en comparació a les hipoteques per a habitatges i resoldrem tots els dubtes que puguin sorgir-te sobre aquest tema.

  Les hipoteques no són un tràmit únicament reservat als habitatges. Pel que, com segurament bé sabies, els locals comercials tampoc queden exempts d’elles. Són molts inversors els que actualment demanden préstecs per a finançar l’adquisició d’un local comercial i, en cas que puguis trobar-te en una situació similar, intentarem resoldre algunes dels dubtes més comuns en el moment d’embarcar-te en aquesta mena de tràmit.

  * A Vivendex posem a la teva disposició una calculadora de la hipoteca t’ajudarà a calcular la quota mensual a la qual hauràs d’enfrontar-te.

  Calculadora de la hipoteca

  Diferències entre la hipoteca d’un local i d’un habitatge

  En el moment de comprar un local comercial, és important tenir clares les condicions del contracte per a obtenir els acords més beneficiosos. Per a això, cal tenir en compte que presenten característiques diferents a les dels préstecs hipotecaris per a habitatges:

  • El termini d’amortització de la hipoteca d’un local comercial és més curt: De mitjana, les hipoteques per a habitatges solen pagar-se entre els 25 i 30 anys. En cas dels locals comercials, haurien d’amortitzar-se en un termini de 15 o 20 anys. Tenint en compte que, l’import a pagar sol ser també major, les entitats bancàries perceben aquest tipus de préstecs com un risc.

   Així mateix, les entitats bancàries estableixen requisits més exigents per a evitar risc d’impagament per part del titular.
  • Menor finançament per part dels bancs: Entre aquests requisits més exigents, el finançament de les hipoteques per a locals es redueix fins al 60%, en un cas favorable. Una baixada considerable en comparació al 80% de finançament en cas de les hipoteques per a habitatges.
  • Despeses d’hipoteca: Si sol·licitaràs un crèdit hipotecari per a un local comercial, hauràs de tenir en compte que hauràs d’assumir els costos, així com alguns impostos marcats per la legislació a Espanya. En funció de determinades característiques que pugui presentar el local, com per exemple, la seva localització, el tipus de transmissió o l’ús que se li vagi a donar, hauràs d’abonar uns gravàmens o altres. En cas de voler comprar un local, hauràs de posar especial atenció a l’IVA/ITP. Tot i que la Llei Hipotecària de 2019 indiquès que el banc es faria càrrec de la major part de les despeses de l’hipotèca, era un punt que es reservava a les hipoteques destinades a habitatges.
  • Interessos hipotecaris més alts: Un altre factor diferencial entre les hipoteques per a locals i per a habitatge d’ús domèstic és que, les primeres, presenten un tipus d’interès més elevat que el que podrien presentar les hipoteques convencionals.

  Requisits per a sol·licitar la hipoteca d’un local comercial

  Ara que coneixem les principals diferències entre els dos tipus d’hipoteques, podem aprofundir en els requisits que es requereixen per a accedir a aquest crèdit. Com els terminis d’amortització són més curts, serà fonamental que el titular disposi dels estalvis suficients, així com un bon perfil econòmic que li permeti assumir la despesa.

  A conseqüència d’aquest termini d’amortització, l’edat del sol·licitant també serà un element clau. En el cas de voler sol·licitar la hipoteca d’un local comercial, l’edat hauria d’estar compresa entre els 18 i 75 anys.

  Documentació necessària per sol·licitar la hipoteca d’un local comercial

  Sabent les diferències entre els dos tipus d’hipoteques i els requisits per a sol·licitar aquest tipus de préstecs, és el moment de conèixer la documentació que se’t requerirà en el moment de sol·licitar el préstec:

  NIF/NIE.
  Rebuts d’altres préstecs.
  Les tres darreres nòmines.
  Escriptures o notes simples dels immobles en propietat i el seu valor de mercat actual.
  Extractes bancaris dels darrers mesos.
  Declaració de la Renda de l’últim any.
  Contracte d’arrendament en cas de lloguer d’un habitatge.

  No obstant això, si ets autònom, hauràs d’afegir els següents a la llista:

  Pagaments trimestrals de l’IVA.
  Declaració de l’IRPF anual.
  Últims rebuts de la Seguretat Social.
  Declaració anual de l’IVA.

  * Tant si et trobes en un procés de compra d’un local comercial i t’agradaria calcular el pressupost que hauries de marcar-te, com si ja has seleccionat un local i vols saber quant et queda per abonar de manera mensual, a Vivendex Business & Retail, et recomanem el nostre Calculador d’hipoteca. Una manera eficaç de conèixer el preu de la hipoteca.

  Calculadora de la hipoteca

   

  No obstant això, sabem que el mercat immobiliari a Barcelona és complex i està ple de factors que repercuteixen en una major o menor rendibilitat. Per a totes aquestes gestions, l’ideal és comptar amb l’ajuda d’un dels nostres professionals a la zona. Et guiarà i assessorarà durant tot el procés de compra o venda del teu local.