factores de intervención valoración local

Factors que intervenen en la valoració d’un local


 • Per realitzar la valoració d’un local comercial, el mètode de Comparació és el més popular. No obstant això, a diferència dels habitatges, és més difícil obtenir les mostres suficients d’immobles amb característiques similars per comparar-los amb l’immoble a valorar.

  Com es valora un local comercial?  

  La valoració és el resultat d’una estimació del valor orientatiu del local mitjançant una comparació amb altres immobles amb les mateixes tipologies i característiques a la mateixa zona d’influència.

  Per a poder comparar, quantes més mostres de locals puguem obtenir amb les mateixes característiques, molt millor. D’aquesta manera, podrem obtenir una valoració més ajustada. Segons la normativa Ordre ECO 805/2003, el mínim de mostres comparables per a una Taxació seria de sis immobles comparables.

  Valora el teu local ara

  Quins factors influeixen en la valoració d’un local?

  • Ubicació: Quan parlem d’un local comercial, la ubicació és de gran importància. Un local amb una bona ubicació cotitzarà molt més al mercat que un que no la té. Cal tenir en compte si és zona cèntrica, pas de públic, carrers per als vianants, comerç de l’entorn, visibilitat davant el pas de públic, comunicacions, facilitat d’aparcament, etc.
  • Distribució de les característiques: Que sigui diàfan (sense columnes, parets mestres, recolzades), si és de forma rectangular o altres formes, si la totalitat de la superfície es troba en planta baixa o bé està distribuïda en diferents plantes… En referència a la visibilitat, també és molt important la seva façana, aparadors a més d’un carrer i les altures lliures.
  • Accessibilitat: Cada dia les normatives municipals són més exigents i un gran nombre de locals tenen dificultats per a poder adaptar les superfícies per a pública concurrència i discapacitats. La supressió de barreres arquitectòniques és indispensable per a obtenir la corresponent llicència d’activitats i s’han de tenir en compte els accessos, altures mínimes, profunditats (sortides d’emergència o possibilitat), amplàries d’escales a plantes, rampes per a suprimir graons, ascensors (o possibilitat d’instal·lar-los), i altres elements que permetin desenvolupar l’activitat en la majoria dels metres quadrats dels quals disposi el local.
  • Usos permesos: Els ajuntaments solen regular els usos comercials depenent de la zona en què estigui situat el local, i fins i tot la suspensió de llicències temporals, com ocorre principalment en la restauració. Com més usos li puguem donar a un local, més valor podrem obtenir per ell. Per exemple, un local que tingui sortida de fums, situat en una zona on permeten la restauració, tindrà un valor afegit. Si no la permeten, no aportaria aquest valor afegit.
  • Estat de conservació: L’estat de les instal·lacions, l’estructura (bigues de ferro o formigó que obligarien a ignifugaro no), les obres per a la supressió de barreres arquitectòniques, les qualitats dels materials, els sòls, els sostres… Aquestes característiques també influeixen en el preu que poden oferir-te pel local.

  En valorar un local comercial, i tenint en compte els factors esmentats, podríem dir que el seu valor està directament relacionat amb el que pot produir i la situació del crèdit o del segment de compradors amb solidesa econòmica per a afrontar la compra i nous negocis.

  Si estàs pensant en invertir a Retail, el nostre equip pot oferir-te una valoració professional y gratuïta del teu local.

  Valora el teu local ara