impuestos extranjero vender vivienda en España

Impostos per a no residents en vendre pis a Barcelona


 • español

  Quins impostos ha de pagar un estranger no resident per vendre un pis a Catalunya? Quines peculiaritats tenen aquest tipus de transaccions comparades amb les d’un venedor nacional? Resolem tots els teus dubtes.

  En una ciutat tan cosmopolita com Barcelona el pes de les transaccions immobiliàries protagonitzades per estrangers és especialment important. Segons dades del Col·legi de Registradors, l’any 2018 es van registrar a la ciutat comtal un total de 3.648 compravendes realitzades per estrangers.

  Amb aquests números, l’especialització en la gestió d’aquest tipus d’operacions és vital per a les agències immobiliàries catalanes.

  En aquest article, explicarem els impostos que han d’abonar els no residents a l’hora de vendre un habitatge al nostre país:

  Impostos per vendre pis sent estranger

  Per començar, cal tenir en compte que els compradors no residents han d’abonar exactament els mateixos impostos que els compradors nacionals. El cas és diferent quan es tracta de transaccions que són protagonitzada per venedors estrangers.

  Mentre que el venedor resident haurà de tributar per la Plusvàlua Municipal i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el venedor no resident ho farà per la Plusvàlua Municipal i l’Impost sobre la Renda de NO residents. Analitzem aquests impostos un a un:

  Plusvàlua Municipal

  Com qualsevol altre ciutadà, quan un no resident ven un pis a Espanya haurà de tributar i pagar la Plusvàlua Municipal, un tribut dependent de cada ajuntament que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  Cal tenir en ment que, en cas que el venedor no estigui a Espanya, el comprador està obligat a abonar aquesta taxa com a substitut del contribuent.

  Calculadora Plusvàlua Municipal Barcelona

  Impost sobre la renda de no residents (IRNR)

  Si en vendre l’habitatge s’ha obtingut un guany patrimonial, caldrà tributar per l’Impost sobre la Renda de Persones no residents.

  El comprador tindrà així l’obligació d’aplicar una retenció del 3% sobre el valor Escripturat i ingressar-la al Tresor Públic. Localitzar a un no resident en ocasions pot ser complicat, d’aquí la necessitat de realitzar aquesta retenció per evitar que el venedor fugi sense pagar els impostos que li corresponen.

  I si el no resident lloga el seu immoble?

  Si una persona no resident a Espanya decideix llogar el seu immoble haurà de tributar entre un 19% i un 24% sobre els ingressos que n’obtingui pel lloguer. Si el titular de la propietat és un resident de la UE, Islàndia o Noruega, la tributació serà del 19% sobre el benefici obtingut i, a més, podrà deduir-se de les despeses corresponents per habitatge.

  Gestionar la venda d’un pis, sent estranger

  Gestionar la venda d’una propietat sent estranger pot resultar força complicat. A la dificultat habitual que té la venda de qualsevol immoble, se li suma el desconeixement sobre la normativa vigent.

  Si no resideixes a casa nostra i vols vendre un pis a Barcelona o rodalies, posa’t en contacte amb l’equip de Vivendex perquè puguem oferir-te l’assessorament que necessites. Si vols una primera presa de contacte amb el procés obtenint una aproximació del preu al que podries vendre, pots fer ús de la nostra eina online de valoració d’immobles.

  Valoració Immobiliària online