heredar casado en gananciales

Heretar un pis a Barcelona estant casat en societat de guanys


 • español

  Si rebo un pis heretat estant casat en règim o societat de guanys, hauré de compartir-lo amb la meva parella? Analitzem l’impacte dels pisos heretats a Barcelona en funció del règim matrimonial triat.

  A l’hora de contreure matrimoni, el Codi Civil faculta als contraents la capacitat de triar el règim matrimonial en el qual desitgen casar-se. En la nostra societat, existeixen tres règims o societats matrimonials diferents:

  • Règim de guanys
  • Règim de participació
  • Separació de béns

  Encara que en la majoria de les comunitats autònomes el règim matrimonial per defecte (és a dir, el que s’atorga tret que s’especifiqui el contrari) és la societat de guanys, a Catalunya el règim establert per defecte és la separació de béns.

  Però, quina consideració tenen les herències en un règim de guanys?

  El Codi Civil, en el seu article 1.346, qualifica com bé privatiu aquell que ha estat adquirit pel cònjuge a títol gratuït.

  Això vol dir que els immobles o qualsevol altre bé o quantitat econòmica que es rebi com a herència, tindran caràcter privatiu. Això serà així, tret que en el testament el testador hagués especificat que l’habitatge o els béns els rep el matrimoni en el seu conjunt, o bé si s’inclou al cònjuge com a beneficiari del testament.

  El mateix succeirà amb els béns rebuts per donació.


  Nueva llamada a la acción

   

  I si venc un pis heretat estant en societat de guanys?

  Els diners obtinguts per la venda d'un immoble heretat pertanyen de manera exclusiva a qui rep l'herència, independentment del règim matrimonial triat.

  En aquest cas, el millor seria ingressar els diners obtinguts per la venda en un compte únic de l'hereu. En cas contrari, esdevindria més complicat determinar quin és el romanent que procedeix de manera exclusiva de l'herència.

  Si després de vendre un habitatge heretat, l'hereu desitja invertir els diners obtinguts en un nou habitatge, aquesta podrà continuar tenint la consideració de bé privatiu. No obstant això, serà necessari indicar amb exactitud la procedència dels diners utilitzats per a la compra en el moment de la signatura en el Notari.

  I si llogo un pis heretat estant en societat de guanys?

  Segons l'article 1.347 del Codi Civil, "els fruits, rendes o interessos que produeixin tant els béns privatius com els de guanys, tindran caràcter de guanys".

  Això vol dir, que les rendes obtingudes pel lloguer d'un pis heretat seran ingressades al règim de guanys. En aquest cas, en el moment de liquidar la societat de guanys (divorci, defunció...), cada cònjuge hauria de rebre el 50% de les rendes obtingudes per l'habitatge.

  Assessorament immobiliari en cas d'herència

  Com has pogut observar, el tipus de règim triat en el matrimoni, l'existència de testament o la destinació que se li vagi a atorgar a l'habitatge heretat (venda o lloguer), tindrà incidència a l'hora de determinar qui és el beneficiari de la rendibilitat obtinguda per la propietat heretada.

  Per aquest motiu, si has de vendre o llogar un pis heretat a Barcelona, et recomanem que et posis en mans de professionals. Només rebent un adequat assessorament sobre els tràmits necessaris i la implicació d'aquests, podràs tenir la seguretat d'estar gestionant el teu patrimoni de manera segura i sense ensurts imprevistos.