Eleccions a Barcelona 2023: Propostes d’habitatge dels diferents partits


 • español

  Amb les eleccions municipals 2023 de Barcelona acostan’t-se, volem resumir-te les propostes d’habitatge dels aspirants a l’alcaldia de la ciutat que segur que poden ser del teu interès.

  Coneix les propostes d’habitatge dels diferents partits polítics

  Proposta d’habitatge del PSC

  • Aumentar el pressupost que el govern anterior va destinar a polítiques d’habitatge.
  • Construir 1000 habitatges per any i coordinar amb l’operador metropolità creat recentment.
  • Impulsar àtics de lloguer per a joves.
  • Avalar als joves menors de 30 anys per als seus lloguers, també a dones víctimes de violència de gènere o situacions de vulnerabilitat.
  • Impulsar subvencions reemborsables antidesnonaments per a persones amb el risc de pèrdua de l’habitatge.
  • Impulsar la delimitació d’àrees de conservació i rehabilitació i afavoreixin la licitació pública de les obres i el suport municipal als propietaris perquè puguin assumir el cost amb quotes a llarg termini en els barris més necessitats.
  • Estudiar la possibilitat que, fora de les zones comercials, els locals buits puguin aconseguir habitabilitat.
  • Major seguretat jurídica al propietari i mecanismes més àgils en cas d’okupacions.

  Proposta d’habitatge de TriasxBCN

  • Impulsar les reformes legislatives necessàries en matèria d’habitatge.
  • Impulsar un pla per a incrementar fins a 1.500 el nombre d’habitatges protegits per la Generalitat anualment.
  • Ampliar el parc públic amb més compres d’habitatges en mans d’entitats financeres.
  • Exigir el traspàs del patrimoni que SAREB té a Catalunya (3.000 habitatges).
  • Promocionar l’habitatge en lloguer per a aconseguir que sigui més assequible.
  • Facilitar una línia de finançament públic amb préstecs bonificats per a promotors privats.
  • Promoure un mercat de lloguer segur i seguir de prop  la regulació del lloguer.
  • Impulsar la rehabilitació d’habitatges: L’objectiu a curt termini, 25.000 habitatges per any.
  • Potenciar l’accés a l’habitatge en el món rural.
  • Aprofitar plantes baixes dels sòls pendents d’edificació per a construir habitatges.
  • Buscar alternatives al desnonament de famílies vulnerables.
  • Garantir l’accés als subministraments bàsics de la llar a famílies amb pocs recursos.

  Proposta d’habitatge de Barcelona en Comú

  • Potenciar l’habitatge residencial.
  • Augmentar el nombre d’habitatges disponibles.
  • Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de protecció de la residència habitual.
  • Potenciar l’habitatge davant altres usos (oficines, entresols i baixos comercials).
  • Promoció del canvi d’ús d’habitatge d’edificis sencers d’oficines, apartaments i industrial.
  • Reforçar el 30% d’habitatge assequible.
  • Impulsar la creació de nous habitatges.
  • Estudiar l’augment de l’edificabilitat per a l’habitatge assequible i impulsar-la en cada barri.
  • Servei especialitzat d’atenció a les persones que viuen de lloguer.
  • Convertir la Borsa d’Habitatge en una immobiliària pública de referència.
  • Ajudes per al pagament del lloguer i aval municipal per a persones majors de 50 anys.
  • Detectar i informar les persones arrendadores de renda antiga i els seus drets.
  • Crear una unitat contra l’especulació i l’abús immobiliari.
  • Fiscalitat municipal a favor del dret a l’habitatge i contra l’especulació.
  • Lliurament de 5.000 pisos públics i assequibles i 2.000 més en obres: 1.500 seran per a joves, 1.000 per a majors, 1.000 per a cooperatives en cessió d’ús,  200 per al programa Housing First.
  • Equipaments especials per a persones sense llar.
  • Ampliar el programa Housing First (captar habitatge del mercat privat i donar-li un ús social sostingut en el temps).

  Proposta d’habitatge d’ERC 

  • 20.000 nous habitatges en els pròxims 4 anys.
  • Pla metropolità pel dret a l’habitatge.
  • Establir mecanismes urbanístics i de finançament per a facilitar la baixada d’oficines a la planta baixa i alliberar pisos per habitatge.
  • Nou impuls a la construcció d’habitatge públic.
  • Instrument financer metropolità que gestioni de manera integral el fons per a la construcció i el lloguer de l’habitatge social.
  • Prioritzar el mercat del lloguer sostenible per a joves i joves famílies.
  • Negociar la cessió o traspàs de la titularitat dels immobles, solars o espais en desús o usos no socials per a augmentar el lloguer sostenible.
  • Establir un fast track per a agilitzar les llicències d’obres d’habitatges.
  • Recuperar els habitatges d’ús turístic (HUT) per a l’habitatge.
  • Promocions en sòl públic es destinin majoritàriament al lloguer assequible.
  • Crear fórmules d’aval-lloguer per a reforçar la bossa de lloguer.
  • Exigir a l’Estat la mobilització d’habitatges de la SAREB.
  • Incrementar la reserva de sòl destinat a habitatge públic.
  • Associar el sòl industrial a promoció d’habitatge.
  • Instar l’Estat espanyol a posar fi a la Golden Visa (Llei 14/2013).
  • Limitar els preus del lloguer a través d’una nova regulació catalana del lloguer.
  • Apostar pel lloguer contra l’exclusió residencial.
  • Incentivar fiscalment als propietaris perquè lloguin per un període superior a 5 anys.
  • Promoció d’habitatges destinats a àmbits socials específics.
  • Incrementar la protecció dels inquilins.
  • Creació d’un fons de 25 milions d’euros anuals per a prevenir desnonaments.
  • Erradicar l’assentament irregular i la sobreocupació.
  • Facilitar l’accés a l’habitatge i augmentar el parc de lloguer assequible (públic i privat) amb l’objectiu de complir amb el 15% de la solidaritat urbana.
   Entre els temes més repetits en les diferents propostes d'habitatge dels diferents partits trobem: el lloguer i l'okupació.

   Entre els temes més repetits en les diferents propostes d’habitatge dels diferents partits trobem: el lloguer i l’okupació.


  Proposta d’habitatge de Ciutadans

  En vista que es faci públic el programa de Ciutadans per a les pròximes eleccions del 28 de maig, la candidata a l’alcaldia, Anna Grau declara que hi ha alguns barris poc accessibles per a la gent de més edat. Entre una altra de les seves prioritats, avalar als joves i acabar amb l’okupació.

   

  Proposta d’habitatge de Valents

  • Augmentar l’oferta d’habitatge protegit.
  • Mesures per a facilitar la compra-venda i el lloguer d’habitatge.
  • Exigir a la Generalitat els seus compromisos en matèria d’habitatge.
  • Agilitzar la concessió de llicències i declaració responsable per a determinats negocis.
  • Fer una Barcelona Real Estate Friendly, afavorint que hi hagi espais i trobades on es parli d’habitatge social i lloguers assequibles.

  Proposta d’habitatge del PP

  A l’espera que es publiqui el seu programa electoral, el candidat del PP ha declarat davant la premsa que rebutja limitar el preu del lloguer després que el Govern l’hagi recollit en la Llei Habitatge  i proposa destinar més sòl a la construcció d’habitatges, fins a 40.000.

  Proposta d’habitatge de Vox

  • Augmentar el parc d’habitatge social.
  • Establir un programa de bonificacions i deduccions fiscals per a evitar que hi hagi famílies sense llar, o gent que hagi de renunciar a herències.
  • Recuperar la deducció per inversió en habitatge habitual en IRPF per a tots els espanyols amb préstecs hipotecaris vigents per al seu habitatge habitual.
  • Avalar als joves l’import de la hipoteca per al seu primer habitatge.
  • Augmentar la inversió destinada a la construcció d’habitatge protegit.
  • Evitar l’escassetat artificial de sòl edificable.

  Proposta d’habitatge de la CUP

  • Gestionar l’emergència residencial.
  • Prohibir els desnonaments d’habitatges de pisos municipals a persones sense alternativa residencial.
  • Internalitzar la gestió d’allotjaments temporals per a donar resposta immediata a les persones desnonades.
  • Acabar amb el sensellarisme.
  • Generalitzar l’accés al model Housing First.
  • Habilitar albergs fins que es pugui garantir un habitatge per a tothom.
  • Garantir l’habitatge d’emergència en tots els districtes.
  • Impulsar un referèndum per a convertir Barcelona en una zona lliure de fons voltor.
  • Recuperar els pisos turístics.
  • Revisar l’ús secundari dels habitatges.
  • Mantenir que la qualificació de VPO (Habitatge protegit) sigui permanent.
  • Obligar que es destini un 50% de l’habitatge de nova construcció i rehabilitació a partir de 600 m2 a VPO.
  • Recuperar l’anterior regulació dels preus de lloguer i fer-la més restrictiva.
  • Elaborar un cens real de tot l’habitatge buit.
  • Exigir a l’Administració competent la recuperació immediata dels pisos de la SAREB.
  • Expropiar l’habitatge buit d’entitats financeres, fons voltors i d’inversió i grans propietaris per a incorporar-ho al parc públic d’habitatge.
  • Obrir expedients sancionadors per a l’ús anòmal de l’habitatge.
  • Aplicar a tots els habitatges recàrrecs en l’IBI.
  • Recuperar els immobles que té l’Església Catòlica i donar-los per a ús públic i social.
  • Implementar un contracte de lloguer únic.
  • Perseguir i sancionar l’abús immobiliari.
  • Seguiment de les pràctiques de les API i sancionar les pràctiques abusives contra les persones que lloguen.
  • Seguimient i compliment de la Lley 24/2015.
  • Ampliar el parc d’habitatge públic.

   

  Després d’aquest breu resum, veiem que en la majoria de propostes giren entorn d’aquells temes que últimament han estat en auge a la ciutat de Barcelona. Destaquen sobretot, les propostes relacionades amb la nova llei del lloguer i l’okupació. Des de Vivendex, seguirem molt de prop les pròximes novetats sobre aquest tema en matèria d’habitatge. Per a qualsevol consulta més específica tant si ets comprador o venedor d’un immoble a Barcelona, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. El nostre equip de professionals t’assessorarà.