valores referencia catastral locales

Nous valors de referència cadastral, també per a locals


 • Un dels temes que més ha sonat al sector durant les últimes setmanes ha estat l’entrada en vigor dels nous valors de referència cadastral, uns valors que afecten de forma directa a la manera de calcular alguns dels impostos principals que intervenen en les transaccions d’habitatges.

  Tot i així, els habitatges no seran els únics afectats per aquest canvi. Els nous valors de referència cadastral afecten tot tipus d’immobles, per la qual cosa seran un valor a consultar sempre que s’adquireixi un habitatge, però també si el que compres és un garatge, un traster, una nau, una oficina i, per descomptat, un local comercial.

  És en aquest darrer tipus d’immoble en el que ens volem centrar en aquest post, una tipologia de propietat sobre la qual encara no hi ha gaire informació sobre aquest tema.

  Nous valors de referència per a locals

  Com acabem de comentar, els locals comercials també seran uns dels grans afectats pels nous valors de referència cadastral. Però, a quins impostos afecta i de quina manera es veuran perjudicats o no els afectats?

  Els nous valors de referència per a locals afecten aquests tres impostos:

  • Impost de Transmissions Patrimonials
  • Impost de Successions i Donacions
  • Impost sobre el patrimoni

  Aquests valors seran presos com a base imposable de l’impost en qüestió. No obstant, no sempre es tributarà pel valor de referència cadastral de l’habitatge, si el valor que figura a l’escriptura de compravenda és superior, s’haurà de tributar per aquest.

  Exemple Pràctic

  Imaginem que volem comprar un local comercial a Barcelona per 300.000 euros. Si comprem per ITP, amb la normativa anterior calcularíem el 10% de l’impost sobre el valor escripturat, per la qual cosa acabaríem pagant 30.000 euros.

  Amb la nova normativa, el 10% de l’impost de transmissions patrimonials es calcularia sobre el valor de referència cadastral, independentment de quin sigui el valor escripturat.

  Per exemple, si el valor de referència cadastral del nostre immoble és de 320.000 euros, acabaríem pagant 32.000 euros d’ITP. D’altra banda, si el valor de referència cadastral és menor que el valor escripturat, serà aquest últim el que es prengui com a base imposable de l’impost, per la qual cosa en cap cas acabaríem pagant menys de 30.000 euros.

  *Si tu també necessites comprar un local comercial a Barcelona és important que facis una previsió de costos abans d’iniciar el procés. A Vivendex Business & Retail comptem amb un equip d’agents immobiliaris especialitzats en la compravenda i el lloguer de locals comercials que t’ajudarà tant a trobar el local més adequat a les necessitats del teu negoci com amb la gestió de la documentació que envolti la teva operació.

  Per a què puguis anar iniciant-te en el procés de compra, et deixem amb una Guia per comprar local pas a pas. Hi trobaràs informació sobre el finançament que necessites, la negociació de preu amb la part venedora i altres aspectes que et seran d’utilitat en el procés que vols iniciar.

  Guia per comprar local 

  Com es calculen els valors de referència cadastral?

  Els valors de referència cadastral dels locals comercials són aprovats de manera anual per la Direcció General del Cadastre sobre la base de la informació subministrada per Notaris i Registradors en relació amb les compravendes realitzades en una zona determinada. Sobre el valor resultant, s’aplica un factor de minorització del 0,9%.

  Accedir al valor de referència del meu local

  Per accedir al valor de referència cadastral d’un local comercial, has d’anar a la Seu Electrònica del Cadastre i fer els passos següents:

  1. Accedeix a la secció Valor de referència i fes clic sobre ‘Consultar valor de referència’.
  2. Identifica’t mitjançant DNI/NIE, Certificat Digital o Cl@ve.
  3. Indica la finalitat de la teva consulta i la data sobre la qual desitges consultar el valor de referència cadastral del teu immoble.
  4. A continuació us apareixerà en pantalla la informació sol·licitada, una informació similar a la que us mostrem a continuació.

  resultado-valor-referencia-catastro

  Com recórrer el valor de referència

  El valor de referència cadastral d’un local només es pot recórrer quan afecti l’impost de transmissions patrimonials o l’impost de successions i donacions, però no quan afecti l’impost sobre el patrimoni.

  Si una persona considera que el valor de referència cadastral assignat al local no es correspon amb la realitat, primer haurà de pagar l’impost corresponent i després demanar una rectificació a l’Agència Tributària. Els costos de demostrar a l’Administració que el valor real de l’habitatge és menor són a càrrec de l’interessat.