Informe INE transmisiones propiedad

Informe de l’INE sobre la venda d’immobles


 • español

  Informe de Transmissions de drets de la Propietat, INE, mes d’agost del 2023

  L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat recentment el darrer informe sobre el nombre de transmissions de drets de la propietat. Aquest mostra clarament que les transmissions en qüestió viuen el retrocés més pronunciat des del gener del 2021, encadenant ja set mesos en negatiu. Les dades apunten, en concret, a una baixada del 14,4% en el nombre de compravendes d’habitatges inscrits als registres de la propietat respecte al mes d’agost de l’any anterior.

  D’entre aquestes transaccions, el 19,1% són d’obra nova i el 80,9% de segona mà. El nombre d’operacions respecte als habitatges nous ha baixat un 7,3% respecte a l’agost del 2022 i respecta als de segona mà un 15,9%.

  Catalunya es troba, a més, entre les comunitats autònomes més afectades per la caiguda en el nombre d’operacions. El descens ha estat d’un 17%.

  Les dades s’ajusten a les previsions de Vivendex

  Les notícies no són, tanmateix, tan dolentes per al sector com us pugui semblar. Durant aquest any compressiu, en què el mercat s’ha refredat, s’han fet moltes previsions de futur amb tints molt més pessimistes que el de la realitat. Es va parlar d’una possible caiguda de fins a un 30% de les vendes. Però els números són més a prop del 20%, al què podríem arribar a finals d’any, un nombre més proper a més a les previsions del Francesc Quintana, CEO de Vivendex.

  Segons el Francesc, el mercat està en recessió, però només es refreda lleugerament. I el motiu de fons és simple i senzillament l’encariment del preu de les hipoteques, molt relacionat amb la incertesa econòmica derivada del moment històric. No hem de passar per alt que, tenint en compte el context en què es troben els mercats financers actualment, l’immobiliari continuarà sent un bon refugi per a invertir i estalviar.

  Els venedors sorprenen amb la seva actitud davant la pujada de les hipoteques

  Sorprenentment, la situació de les financeres no suposa tan sols una barrera per als compradors sinó que està provocant que hi hagi menys oferta en venda al mercat. Els venedors han decidit esperar a temps millors per als seus clients potencials. No hi ha urgència per a vendre i és preferible, per tant, no fer rebaixes sobre el preu desitjat. De fet, les rebaixes en el preu ofert pels propietaris s’estan movent al voltant del 6%, amb una forquilla molt moderada, entre el 0 i el 12%.

  Els experts apunten que s’està donant una estabilització dels preus, no un clar descens, després del repunt que es va tenir lloc durant el 2022. Repunt ocasionat per les decisions de compra precipitades que es van fer com a conseqüència de la política monetària. De fet, en el cas de l’obra nova, a causa dels desequilibris entre oferta i demanda, el preu de l’habitatge per estrenar fins i tot ha pujat un 3,6% durant el segón trimestre de l’any.

  ¿T’agradaría saber el preu del teu pis al mercat actual?

  Valora el teu habitatge ara 

  *Imatge principal de Dall-e.

  13-novembre-2023