devolución plusvalía Barcelona

Com recórrer a la devolució de la Plusvàlua Municipal a Barcelona


 • español

  Coneix els terminis per poder reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona, documentació que has de presentar i procediment que has de seguir per poder eludir el pagament d´aquest impost al vendre el teu pis.

  Qui hagi obtingut pèrdues al vendre el seu pis, ja no haurà de fer front al pagament de la Plusvàlua Municipal. Aquesta ha estat la resolució final del Tribunal Suprem, qui ha matisat que, per eludir el pagament de la Plusvàlua, el contribuent haurà de demostrar que no va obtenir guanys amb la transacció.

  Amb aquesta sentència, es posa punt (i qui sap si al final) a la polèmica al voltant de la Plusvàlua Municipal, un debat que portava obert des que , al juliol de 2017, el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionals els artícles que regulan el pagament d´aquest tribut.

  Gràcies a la sentència del Tribunal Suprem, s´aclara l´abast de la sentència del Tribunal Constitucional, esclarint que únicament s´anul.la el pagament d´aquesta tasa en cas de minusvalidesa. Un alleujament per bona part dels propietaris ja que, si no han obtingut guanys amb la seva operació, podràn eliminar aquesta tasa dels costos finals derivats de vendre el su piso.

  Calcular la Plusvàlua Municipal a Barcelona

  Si vols saber el que vas estalviar gràcies a aquesta mesura o has obtingut guanys en la venda del teu immoble i vols saber quants diners hauràs de gastar, pots descarrega-te la nostra  calculadora de Plusvàlua Municipal a Barcelona. Amb ella podràs calcular de manera automàtica, el que hauràs d´abonar per aquest concepte.


  Nuevo llamado a la acción

  Documentació par recórrer la devolució de la Plusvàlua

  No obstant això , la sentència deixa ben clar que correspon al subjecte passiu, és a dir, al contribuent, demostrar que no ha obtingut guanys amb la venda del seu immoble. Però, com demostrar aquesta minusvalidesa? Quina documentació cal presentar a l´Ajuntament de Barcelona per poder recórrer a la devolució?

  • Escriptura de compra de l´habitatge.
  • Escriptura de venda de l´habitatge.
  • Prova pericial: encara que no és obligatori i suposa contractar el serveis d´un pèrit, és una prova bastant convenient. 

  Terminis per a recórrer la devolució de la Plusvàlua

  La manera en què es va fer el pagament, serà clau per conèixer els terminis disponibles. Si s´ha produït una liquidació, és a dir, si l´ajuntament de Barcelona ha emès un rebut i demana la seva retribució, comptem amb un mes per recórrer. En aquest cas, caldrà interposar un recurs de reposició o reclamació econòmic administratiu sol.licitant la devolució íntegra dels ingressos realitzats.

  Pel contrari, si ha existit  autoliquidació, és a dir, el contribuent paga directament l´impost en el consistori, es compte amb un període de reclamació de quatre anys. En aquestes situacions, cal realitzar una sol.licitud de rectificació de l´autoliquidació dels ingresos indeguts, un procediment que pot allargar-se una mica més de temps.

  Recomanació

  A día d´avui, encara no se sap si aquesta nova sentència del Tribunal Suprem tindrà efecte retroactiu, igual que tampoc s´ha solucionat una nova polèmica surgida al voltant de la fórmula emprada per al càlcul de la Plusàlua Municipal.

  A l´espera de que es resolguin les dues qüestions, la nostra recomenació es que es reclamin sempre i en el termini, totes les minusvalideses derivades de la venda d´un immoble.

  * Contingut elaborat d’acord amb la normativa vigent a data de publicació de l’article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l’equip de Vivendex al 930 18 52 44.