<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Com calcular el valor d'un habitatge en una herència

  Com calcular el valor d'un habitatge en una herència

  Rep totes les novetats

  Acceptar un habitatge heretat implica liquidar una sèrie d'impostos per poder-nos quedar amb la propietat. Un d'aquests impostos és el de Successions i Donacions, una taxa dependent de cada comunitat autònoma que varia en funció del valor de l'herència rebuda i el grau de parentiu amb el difunt.

  Per poder liquidar aquest tribut cal atorgar un valor a l'habitatge heretat, una gestió que sol generar dubtes entre els hereus.

  Quin valor atorgar a l'habitatge heretat de cara a la liquidació de l'impost de successions? Hi ha res que puguem fer per pagar menys impostos?

  A l'hora de valorar un immoble heretat podem optar per una d'aquestes vies:

  1. Valor de l'Administració

  Una de les opcions és acudir a l'Agència Tributària de la nostra comunitat i sol·licitar-li una valoració. El valor establert per l'Administració es correspon amb el valor cadastral multiplicat per un factor de correcció que sol estar entre el 1 i el 3 depenent de cada municipi.

  Aquesta valoració moltes vegades es pot calcular per mitjà de les aplicacions mateixes que les comunitats autònomes posen a disposició dels contribuents a través de les seves pàgines oficials.

  Per exemple, la comunitat de Madrid ofereix un servei de valoració online a través del qual els contribuents poden saber quin és el valor fiscal del seu habitatge introduint-hi la referència cadastral.

  Quan fer servir el valor d'Hisenda en una herència?

  El valor atorgat per Hisenda sol ser inferior al valor de taxació. Per aquest motiu, si la nostra intenció és quedar-nos amb l'habitatge heretat (i no vendre'l), utilitzar el valor d'Hisenda com a valor de cara a l'impost de successions sol ser l'opció més encertada ja que, com que normalment és més reduït que el valor de taxació, l'import que finalment haurem de pagar per l'impost de successions serà més petit.

  2. Valor de Taxació

  Una altra via per calcular el valor d'un habitatge heretat és presentar una taxació pericial contradictòria. En el cas d'immobles urbans caldrà un arquitecte o arquitecte tècnic per dur-la a terme.

  Mitjançant una taxació pericial contradictòria es valoraran aspectes de l'habitatge no tinguts en compte per l'Administració, com ara la tendència del mercat. Això fa que el valor atorgat mitjançant una taxació pericial sigui superior al valor fiscal atorgat per l'Administració.

  Si la diferència entre el valor de l'Administració i el valor de taxació és inferior a 120.000 euros i no supera més dun 10% a la valoració del perit, es donarà per vàlid aquest últim valor. Si la diferència és superior, s'haurà de designar un tercer pèrit per sorteig públic.

  Quan utilitzar el valor de taxació en una herència?

  Les taxacions pericials contradictòries solen atorgar als immobles un valor superior al valor de l'Administració. Per aquest motiu, si la nostra intenció és vendre l'habitatge heretat, potser a la llarga ens resulta més econòmic optar per aquesta via.

  Establir un valor per a l'habitatge heretat superior ens permetrà reduir el guany patrimonial obtingut (diferència entre el preu d'adquisició de l'habitatge heretat i el preu de venda) i, per tant, pagar menys en concepte d'IRPF i Plusvàlua Municipal.

  I què és el valor de mercat?

  Una altra qüestió diferent és el valor de mercat que assolirà el nostre habitatge heretat una vegada ens l'hàgim quedat i quan decidim treure'l al mercat. Per establir un preu adequat de mercat l'ideal és contractar un agent immobiliari especialitzat en la regió on es troba el nostre immoble.

  Per a què et facis una idea del preu de mercat que el teu habitatge heretat podria assolir al mercat pots fer ús del nostre valorador d'habitatges online.

  >> Valora el teu habitatge ara <<

  Com veus, tant el valor de l'Administració, com el valor de Taxació i el valor de Mercat intenten establir el preu real d'un immoble, però, en funció de les nostres necessitats i intencions, haurem d'acudir a l'un o a l'altre.

  La nostra recomanació a l'hora de gestionar una transacció immobiliària, sobretot si parlem d'immobles heretats que compliquen encara més el procés, és posar-se en mans d'una bona agència immobiliària que ens assessori sobre cadascun dels mètodes de valoració que entraran en joc a la nostra transacció en funció de les nostres necessitats i objectius.

  11-de novembre-2021 | Etiquetas: Consells venedor, heretar pis, impost de successions Catalunya

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: