Nou índex estatal de referència dels preus del lloguer


 • español

  Resolem dubtes sobre l’índex estatal de referència dels preus del lloguer i el sistema proposat pel Ministeri d’Habitatge.

  Des que aquest passat mes de febrer de 2024 el Ministeri d’Habitatge va presentar el seu nou sistema que posa límit als preus del lloguer a Espanya (pots consultar-lo aquí), a Vivendex hem rebut moltes preguntes sobre aquest tema. Per això, avui volem resoldre les més habituals a través d’aquest article.

  El primer que cal aclarir és que l’índex estatal de referència dels preus del lloguer només ha entrat en vigor a 140 municipis de Catalunya. Aquesta és l’única comunitat autònoma que ha declarat zones tensionades. Si sou propietaris d’un immoble en zona tensionada i sou particulars no esteu obligats a cenyir-vos al sistema. Està pensat per a empreses i grans propietaris. Encara que en cas de renovació o de signar un nou contracte hauràs de mantenir la darrera renda que vas aplicar al pis, només pujant la corresponent actualització. La pujada pot arribar a ser del 10%, excepcionalment. Això és en cas d’haver fet obres de rehabilitació o accessibilitat, o bé si signes un contracte de llarga durada (10 anys).

  D’altra banda, quan parlem d’actualització anual se sol fer servir l’IPC, si així es va especificar al contracte, sempre que aquest no superi el límit establert d’un 3%. No cal aplicar sempre un 3, si l’IPC està per sota d’aquesta xifra s’apuja la renda una mica menys. A més, el contracte ha d’incloure la clàusula que permet aquesta actualització anual o no es podrà aplicar. En cas que la clàusula no especifiqui en base a què es calcularà l’increment s’usarà l’índex de garantia de competitivitat. Aquest increment s’haurà d’avisar a l’inquilí per escrit amb un mes d’antelació.

  Un altre aspecte que cal comunicar per endavant a l’arrendatari és la voluntat de finalitzar el contracte. Un cop acabat el termini de 5 anys dels contractes actuals, si com a propietaris volem rescindir, haurem de fer-ho amb 4 mesos de preavís. En cas contrari, el contracte quedarà prorrogat per 3 anys més. Si el que volem és recuperar el pis per necessitat, haurà d’haver transcorregut com a mínim el 1r any i cal avisar amb 2 mesos d’antelació justificant sempre el motiu.

  Per acabar, molts ens pregunten si és possible cobrar la renda i, a més, altres despeses a part. Si el pis és una nova incorporació al mercat, la renda estarà subjecta a l’índex estatal de referència dels preus del lloguer, però les despeses repercutibles depenen del pacte entre les parts. Si el pis ja era al mercat has de mantenir les condicions del contracte anterior, com hem esmentat. No es poden modificar.

  Tens més dubtes sobre com llogar el teu pis amb seguretat?

  Posa’t en contacte amb els nostres experts:

  *Imatge principal de Dall-e.

  18-març-2024