impuestos heredar piso Barcelona

Quins impostos cal pagar en heretar un pis a Barcelona?


 • español

  Coneix tot el que necessites saber sobre els dos impostos als quals cal fer front en heretar un pis a Barcelona: Impost de Successions i Plusvàlua Municipal.

  Rebre un pis heretat a Barcelona, és un dolç que pot tornar-se amarg si abans d’acceptar l’herència no fem càlculs dels diners que pot suposar-nos. Només una vegada que els impostos hagin estat degudament abonats i justificats, serà quan puguem inscriure el pis en el registre al nostre nom amb la finalitat de poder-lo gestionar lliurement: quedar-nos-el, vendre-ho o fins i tot llogar-ho.

  Registrar pis heretat

  Impostos en heretar un pis a Barcelona

  En aquest article, us mostrarem quins són els impostos en heretar un pis a Barcelona i quina és la seva situació actual després de les últimes modificacions.

  Modificacions en l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya

  Pel que respecta a l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya, existeixen dues modificacions significatives:

  • Per a descendents, ascendents o cònjuges: Després dels pressupostos 2020, es van eliminar les bonificacions per a aquells descendents, ascendents o cònjuges que comptessin amb patrimonis preexistents de més de 500.000 euros. Aquestes persones, hauran de tributar més, encara que heretin de familiars directes.
  • Pares, fills i cònjuges: Es redueixen les bonificacions a mesura que augmenta el valor de l’herència als esmentats que vagin a heretar, excepte als cònjuges, que mantindrien el 99%. D’aquesta manera, fins als 100.000 euros s’aplicaria una bonificació del 60% que s’aniria reduint fins a eliminar-la del tot a partir dels 3 milions.

  Cal destacar que, els contribuents dels graus de parentiu I i II, tampoc tindrien dret a la bonificació en cas que optessin per aplicar les reduccions i exempcions regulades per la llei de l’impost: Llei 19/2010.

  Per a tenir una informació més detallada sobre l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya, pots consultar la web de l’Agència Tributària de Catalunya.

  Si et trobes en situació d’heretar, podràs descobrir de manera visual, tots els tràmits necessaris per a tramitar la gestió gràcies a la nostra infografia “Heretar un pis en 5 passos”.

  Heretar un pis en 5 passos [Infografia]

  Els dos nous mètodes per a calcular la plusvàlua Municipal a Barcelona

  La gran oblidada en les herències, però que moltes vegades suposa una despesa fins i tot superior a l’ocasionat pel propi Impost de Successions. La plusvàlua Municipal és un altre dels impostos que cal pagar en heretar un pis a Barcelona, un tribut que ha d’abonar-se cada vegada que un immoble canvia de propietari, per la qual cosa les herències no estan exemptes del seu abonament.

  A diferència de l’Impost de Successions, la Plusvàlua és un impost Municipal, per la qual cosa és dependent de cada ajuntament. A Barcelona, el tipus impositiu a aplicar sobre la base imposable és del 30%.

  Després dels canvis inclosos pel Decret llei del 10 de novembre de 2021, la plusvàlua pot calcular-se de dues formes diferents, a decidir pel contribuent, segons el que més li beneficiï per al càlcul d’aquest tribut.

  • Base imposable de la plusvàlua real

  Aquest mètode per a calcular la plusvàlua municipal, es duu a terme mitjançant la següent fórmula:

  ( Valor de transmissió ) – ( Valor d’adquisició ) x ( Percentatge del Valor Cadastral del terreny )

  • Mètode objectiu

  Es duu a terme mitjançant la següent fórmula:

  ( Valor cadastral del terreny ) x ( El coeficient que determini cada Ajuntament )

  *Si vols vendre, donar o heretar un habitatge, necessitaràs saber quant hauràs de pagar per la plusvàlua municipal. Per a això, et recomanem descarregar la nostra calculadora de la plusvàlua municipal, perquè calcularà de manera automàtica el que hauràs d’abonar per aquest impost.

  Calculadora de la plusvàlua municipal Barcelona

  IRPF

  Encara que no passa el mateix en el cas de les donacions, els pisos heretats no s’han d’incloure a la declaració de la renda. El que sí que hem d’incloure, seran els beneficis obtinguts dels béns heretats. És a dir, si vam inscriure el pis al nostre nom i vam decidir llogar-lo, hem de declarar els beneficis obtinguts de la renda.

  Les herències solen ser tràmits complicats. Són gestions a les quals no estem acostumats i, a més, les normatives reguladores solen ser diferents en cada regió. Si has heretat un pis i t’agradaria rebre assessorament per a la seva gestió i posterior rendibilització, pots comptar amb nosaltres.

   

  * Si acabes d’heretar un immoble i t’agradaria saber el preu de mercat que podries obtenir-ne, pots fer ús del nostre valorador de pisos en línia. Tan sols hauràs d’introduir les dades bàsiques del teu pis i la nostra eina et facilitarà tres preus de venda estimats en funció de diferents terminis de venda.

  Valorador de pisos en línia

   

  * Contingut elaborat d’acord amb la normativa vigent a data de publicació de l’article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació.