ibi al vender piso en Barcelona

Qui paga l’IBI en vendre’s un pis a Barcelona?


 • español

  L’IBI pot suposar un cost extra important per a moltes de les famílies barcelonines. A les despeses habituals de mantenir un habitatge: factures d’aigua, llum, gas, quota de comunitat, assegurances… cal sumar-hi el pessic que se’n queden les hisendes locals. Això és el que es coneix com a IBI.

  L’Impost de Béns Immobles, normalment conegut com a IBI, és una taxa anual que grava la titularitat dels béns immobles simplement pel fet de tenir-los. Es tracta d’un impost que depèn de cada ajuntament i que normalment suposa la major font d’ingressos de les arques municipals.

  Però, què passa quan venem un pis a Barcelona? Qui ha d’assumir aquest impost? En aquest article repassarem tot el que necessites saber sobre l’IBI a Barcelona:

  Qui paga l’IBI en vendre’s un pis?

  Segons la llei d’hisendes locals, l’IBI ha de ser abonat per la persona que sigui propietària de l’immoble a dia 1 de gener. Això vol dir que, si la venda de l’immoble es realitza el dia 2 de gener, li correspondrà pagar a l’antic propietari la totalitat de la taxa.

  Atès que aquesta situació pot resultar una mica injusta per als venedors, el dia 15 juny de 2016, el Tribunal Suprem va dictar una sentència per regular aquestes situacions. D’aquesta manera, el venedor podria repercutir al comprador la part proporcional de l’IBI de l’any en curs. Això vol dir que, de produir-se una venda el 2 de gener, el venedor només hauria d’assumir l’IBI equivalent als dos primers dies de l’any.

  Si vols vendre un pis a Barcelona recorda que a més de l’IBI hauràs d’assumir una sèrie de despeses extra derivades de la compravenda. Descobreix-les totes descarregant la nostra infografia de despeses de vendre pis.

  Infografia Despeses de vendre pis

  Quant es paga d’IBI a Barcelona?

  L’IBI és un impost que té relació directa amb el valor cadastral de la propietat. Sobre el seu valor s’hi aplicarà un tipus impositiu en funció de la classe de bé. Els tipus impositius establerts per l’ajuntament de Barcelona són els següents:

  • IBI dels béns immobles urbans: 0,66%.
  • IBI dels béns urbans rústics: 0,66%.
  • IBI dels béns de característiques especials: 0,80%.

  Cal tenir en compte que el tipus impositiu màxim permès és de l’1,1% i el mínim del 0,4%. Cada ajuntament podrà ajustar el tipus impositiu cobrat als seus contribuents.

  Quan es paga l’IBI a Barcelona?

  La data de pagament de l’IBI dependrà de si es té o no el rebut domiciliat.

  Els contribuents que hagin domiciliat aquest impost rebran el pagament fraccionat en quatre terminis:

  1er: el 5 de març de 2019

  2on: el 4 de juny de 2019

  3er: el 3 de setembre de 2019

  4rt: el 3 de desembre de 2019

  Segons afirma el propi ajuntament de Barcelona, el 90% dels barcelonins tenen l’IBI domiciliat. Domiciliar l’IBI és una manera còmoda de complir amb les nostres obligacions fiscals ja que així evitem estar pendents dels terminis, evitem desplaçaments i eludim la possibilitat de recàrrecs per pagaments fora de termini. A més, les persones que tinguin l’IBI domiciliat a Barcelona gaudiran d’una bonificació del 2%.

  Els propietaris que no tinguin l’IBI de Barcelona domiciliat hauran de pagar la taxa durant el següent període:

  • Del 01/03/2019 al 02/05/2019

  Bonificacions per família nombrosa

  Els contribuents que pertanyen a una família nombrosa, podran gaudir d’una bonificació sobre la quota líquida en funció de la següent taula:

   

  * Si vols vendre un pis a Barcelona i tens dubtes sobre quant et correspon pagar per l’IBI del teu immoble, posa’t en contacte amb Vivendex i t’assessorarem sobre el tema dels tràmits i les despeses.