quien paga gastos de Notaría

Qui paga les despeses de notaria quan es ven un pis a Barcelona?


 • español

  A l’hora de vendre un pis a Barcelona hi intervenen dues parts, d’una banda la part venedora i de l’altra la part compradora. Tant una com l’altra, hauran d’assumir les seves despeses corresponents derivades de la transacció.

  Buscant per Internet, no ens resultarà complicat trobar informació sobre els costos relacionats amb la figura del comprador. És més, moltes pàgines solen estimar que el conjunt d’aquest tipus de costos suposa un 10% sobre el preu final de l’immoble.

  No obstant, en les transaccions immobiliàries la figura del venedor sol ser la gran oblidada quan, en realitat, bona part de les despeses finals de l’operació van al seu cost.


  Nuevo llamado a la acción

  Un dels costos que més dubtes sol generar a ambdues parts, és el dels aranzels notarials. Què són les despeses notarials? Qui ha d’assumir-ne el pagament? Quants diners poden suposar? En aquest article intentarem donar resposta a cadascuna d’aquestes preguntes.

  Què són les despeses de Notaria?

  En una transacció immobiliària, podem identificar dos tipus diferents de costos notarials:

  • Atorgament d’escriptura de compravenda
  • Escriptures de subrogació de crèdits o préstecs hipotecaris.

  Qui ha d’assumir-ne el pagament?

  Encara que a la pràctica els costos generats per l’escriptura de compravenda són normalment assumits per part del comprador, si no s’arribés a un acord entre les parts cal remetre’s al Codi Civil. Segons aquest reglament, les despeses de notaria es distribueixen de la següent manera: el venedor haurà de fer-se càrrec de l’escriptura original de compravenda i el comprador del pagament del cost de la primera i successives còpies.

  En quant a les despeses d’hipoteca (en cas que n’hi hagi), aquestes hauran de ser sempre abonades pel deutor hipotecari, és a dir, pel venedor de l’habitatge.

  Quants diners poden suposar?

  Els honoraris cobrats pels notaris s’anomenen aranzels i estan regulats pel Govern, de manera que, triïs un o un altre notari, sempre hauràs d’abonar la mateixa quantitat.

  En el cas de l’escriptura de compravenda, la seva quantia final dependrà del valor de l’immoble, però perquè et facis una idea, la xifra sol estar entorn els 600-875 euros.

  En el cas de les despeses d’hipoteca, el BOE estableix que per les escriptures de subrogació de crèdits o préstecs hipotecaris, s’haurà d’abonar un import de 30 euros. A més, en cas de cancel·lació, el venedor també haurà d’assumir les possibles despeses extres que aquesta generi segons el seu tracte amb l’entitat financera.

  Qui escull el notari?

  El notari ha de ser escollit per la part encarregada d’assumir-ne el cost, és a dir, en el cas de l’escriptura de compravenda, aquesta elecció normalment recau al comprador.

  El comprador podrà triar lliurement el notari que millor s’adapti a les seves necessitats. Tot i que els aranzels cobrats sempre siguin els mateixos, el comprador podrà triar un Notària de confiança o una que compti amb un despatx proper al seu domicili.

   Quins documents són necessaris per acudir a la Notaria?

  Pel que fa a la documentació amb la qual hauran d’acudir cadascuna de les parts involucrades en la transacció immobiliària, hi ha certa documentació comuna a ambdues parts com la relativa a la seva identificació, i certa documentació específica per a cadascuna de les figures que hi intervenen.

  Per exemple, en el cas del venedor, per realitzar la signatura de l’escriptura de compravenda, haurà d’acudir amb el títol de la propietat, l’últim rebut de l’IBI, la cèdula d’habitabilitat de la finca y el certificat d’eficiència energètica entre d’altres. Per a més informació sobre el tipus de documents que haurà de recopilar cadascuna de les parts, pots llegir el nostre article Documentació que cal dur a la notaria per vendre un pis a Barcelona.

  A més de les despeses de notaria, vendre un pis a Barcelona porta una sèrie de despeses que el venedor haurà d’assumir per poder formalitzar la compravenda. Si necessites assessorament sobre els costos que intervenen en la venda del teu immoble en concret, posa’t en contacte amb la nostra immobiliària perquè puguem estudiar de manera personalitzada les teves circumstàncies personals.