documentación notaría

Documentació que cal portar a la Notaria per vendre un pis a Bracelona


 • español

  Quan un client ens tria per vendre un pis a Barcelona, la nostra feina no es limita a trobar un comprador per al seu pis, la nostra tasca passa per acompanyar al propietari durant tot el procés de venda ajudant-lo a tramitar tota la paperassa necessària per portar-la a terme.

  Aquesta gestió va des dels tràmits inicials com ara la consecució de la cèdula d’habitabilitat o el certificat d’eficiència energètica, fins als procediments finals com seria la signatura del contracte de compravenda davant de notari.

  És en aquest últim punt, en el moment de la signatura, quan propietari i comprador comencen a posar-se més nerviosos. El final del procés está allá mateix i cap de les parts vol que passi cap imprevist que els obligui a retrassar o fins i tot cancel·lar l’operació. Quina documentació necessito per anar al notari? On he de sol·licitar-la? La paperassa és un dels temes que més dubtes genera en les transaccions immobiliàries.

  Si el final de la venda del teu pis a Barcelona s’acosta i vols saber el que et caldrà dur a la notaria per tal de formalitzar la venda, pren nota dels següents punts:

   

  Documentació comuna per a compradors i propietaris

  Per verificar que la transacció que es produirà sigui legal, el primer que comprovarà el notari és la identitat de cadascuna de les parts. Per a això, tant comprador com a propietari hauran d’aportar la següent informació:

  • Document d’identitat original i vigent o permís de residència. Per als no residents, serà obligatori presentar el passaport o la carta d’identificació del seu país d’origen i el número d’identificació d’estrangers.
  • En cas de representar a una altra persona física, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti que es pot actuar en nom d’aquesta persona, l’original del poder.
  • En cas de representar una societat, el document de constitució de la societat, el nomenament com a apoderat i l’acta de titularitat real.

  Documentació per a propietaris

  Els propietaris hauran d’acudir amb la següent documentació en regla:

  • Títol de la propietat.
  • Còpia autoritzada de l’Escriptura per la qual va adquirir la finca.
  • L’últim rebut de l’IBI per poder certificar que s’està al corrent de pagaments amb l’ajuntament.
  • Certificat de la comunidtat de propietaris per assegurar que no hi ha quotes impagades.
  • Cèdula d’habitabilitat de la finca.
  • Rebuts de l’aigua i la llum.
  • Certificat d’eficiència energètica.
  • Certificat acreditatiu de possibles càrregues i deutes sobre la finca que repercuteixin directament sobre el comprador.

  Documentació per a compradors

  En el cas dels compradors, la documentació que hauran de portar serà la següent:

  • Acreditar el mitjà de pagament destinat.
  • Documentació per al finançament.
  • Si ha lliurat senyal, documentació que la certifiqui.
  • Documentació necessària quan intervingui una persona jurídica especial (menors d’edat, cooperativa …)

  Tant propietari com comprador han de tenir present que la consecució de certa documentació necessària per tancar la compravenda, comportarà el pagament de certes despeses extres que recauran indirectament sobre el preu final de la transacció.

  * Si vols vendre un pis a Barcelona i t’agradaria conèixer les despeses a les que hauràs de fer front, descarrega’t la nostra Infografia costos de vendre pis. Una infografia amb la que podràs preparar-te per les despeses de la teva transacció immobiliària.


  Nuevo llamado a la acción