contrato de compraventa o de arras

Diferències entre un contracte de compravenda i un contracte d’arres?


 • español

  La compra o la venda d’una casa implica realitzar certs tràmits. Un dubte habitual que sorgeix tant entre els venedors com entre els compradors és quina és la diferència entre un contracte de compravenda i un contracte d’arres.

  El contracte d’arres

  Aquest tipus de contracte és un contracte privat entre comprador i venedor en el qual hi ha la possibilitat de renunciar a la compra o a la venda de l’immoble, però aquesta comporta penalitzacions per incompliment de contracte.

  Sobretot, és una garantia per al comprador. En cas d’incompliment de contracte per part del comprador, aquest perdrà la quantitat lliurada en concepte d’arres que hagi deixat per la reserva del pis.

  No obstant, en el cas d’incompliment de contracte per part del venedor, la penalització serà retornar la quantitat rebuda en concepte d’arres per duplicat.

  Els contractes d’arres més habituals són els penitencials, però hi ha diversos tipus en funció de la penalització i del tipus de contracte que signin les parts:

  Arres confirmatòries

  En aquest tipus de contractes s’acorda el preu de l’immoble i la quantitat de la reserva, la reserva es descomptarà del preu final del pis. Un cop desemborsats els diners no hi ha marxa enrere. És a dir, el que es tiri enrera és penalitzat i, a més, se li pot exigir a l’altra part que compleixi amb el seu compromís.

  Arres penitencials

  En aquest cas el comprador i el venedor acorden de no realitzar-se el contracte de compravenda el comprador perdrà la quantitat lliurada en concepte d’arres. No obstant, el venedor hauria de pagar-li al comprador el doble de la quantitat lliurada.

  Model Contracte d’Arres

  Arres penals

  La finalitat d’aquest contracte és assegurar el contracte de compravenda. En el cas d’incompliment suposarà una indemnització per danys i perjudicis.

  contrato de arras

   

  El contracte de compravenda

  És un contracte bilateral on la part venedora es compromet a lliurar a la part compradora l’immoble a canvi d’una quantitat de diners. Aquest contracte romandrà en vigor fins al dia en què se signin les escriptures del pis.

  Abans de firmar el contracte de compravenda és habitual realitzar un precontracte. Aquest contracte previ és l’anomenat contracte d’arres.

  contrato de compraventa

   

  Així, a Espanya els contractes de compravenda d’un immoble es realitzen amb un contracte de compravenda privat amb garantia d’arres penitencials. D’aquesta manera, tant comprador com venedor s’asseguren que l’acord arribi a bon port i que es compleixi.

  Tant el contracte de compravenda com el contracte d’arres són processos per realitzar la compravenda d’un immoble. Si voleu conèixer més detalls sobre els tràmits que cal efectuar per a la venda d’un immoble descarregueu-vos la nostra Infografia “Escriptura pública vs escriptura privada”.

  Contracte Privat vs. Escriptura Pública

   

  * Contingut elaborat d’acord amb la normativa vigent a data de publicació de l’article. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual es sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l’equip de Vivendex al 93 418 49 48.