diferencias arras y reserva

Diferències entre reserva i contracte d’arres


 • español

  Un dubte habitual entre els clients de Vivendex és la diferència que hi ha entre fer una reserva per un pis o signar un contracte d’arres directament. Ja sigui per vendre pis a Barcelona o per comprar-lo, convé tenir molt clar cada un d’aquests conceptes, ja que responen a necessitats diferents.

  El problema apareix quan, enmig de les emocions d’un procés de venda, els nervis no ens ajuden a concentrar-nos i a entendre amb rapidesa quin és el que més ens convé o si s’han de fer ambdós pasos. Avui volem explicar-vos les característiques de cada un d’aquests tràmits.

  Per començar en tots dos casos la quantitat que lliura el comprador és a compte del preu final i condicionada al que s’acordi, normalment a la concessió de la hipoteca en el cas de necessitat de finançament. Quan algú signa una reserva la immobiliària l’ha de presentar a la propietat i en cas que aquesta no l’accepti es retorna íntegrament a l’ofertant. També es retorna si no es compleixen les condicions pactades però queda com a penalització per compensar al venedor en cas que el comprador simplement es tiri enrera. Darrerament estem rebent moltes consultes sobre reserves i sou molts els qui dubteu de si teniu dret a devolució. Esperem haver-vos disipat inquietuds. Cal puntualitzar aquí, però, que una reserva no és tampoc el mateix que passar una oferta. Aquest document, a més de contenir la informació sobre les condicions de reserva, inclou una proposta de preu diferent de la inicial.

  Un cop acceptada per la propietat, l’oferta o la reserva, és vinculant per a ambdues parts. És a dir, que la immobiliària deixarà de fer visites i el pis quedarà aturat a l’espera de signar arres en cas que tot tiri endavant. Aquest és precisament l’objectiu de la reserva. Que ningú més li vagi darrera a aquesta joia de pis! 😉

  El propòsit del contracte d’arres, en canvi, és passar ja a una vinculació legal i a una informació molt més detallada. De fet, la compravenda es formalitza en aquest moment mitjançant aquest contracte privat, que posteriorment s’eleva a escriptura pública. Per això, abans de signar és crucial que es verifiqui la titularitat del pis i la situació jurídica de la finca com ara les càrregues que pugui tenir (hipoteca, afeccions …). Això s’aconsegueix mitjançant l’anomenada nota simple. La quantitat lliurada a les arres, com hem dit, sol considerar-se també pagament a compte però tot està subjecte a la literalitat del contracte. Cal llegir-se’l i demanar els canvis que siguin necessaris, ara a per la lletra petita!


  Model contracte d' arres