Derogació del Decret llei sobre el Lloguer de Temporada i Habitacions a Catalunya


 • español

  El Parlament de Catalunya no ha convalidat el Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, sobre les mesures urgents en matèria d’habitatge, cosa que significa que la normativa queda sense efecte immediat.

  El decret, promogut per el govern d’ERC, buscava regular el lloguer de temporada i el lloguer d’habitacions en zones definides com a mercats residencials tensionat. Malgrat el suport d’ERC, Comuns i CUP, el voto en contra de Junts, Vox, Ciutadans i PP, junt amb l’abstenció del PSC, va resultar en la no validació del decret. Els socialistes van justificar la seva abstenció citant la falta de debat i consens, així com la inseguretat jurídica i la possible inefectivitat de la normativa.

  Objectius del Decret llei.

  El decret tenia la intenció d’omplir els buits deixats per la llei estatal d’habitatge en relació amb  els lloguers temporals i d’habitacions. Aquests tipus de lloguers, destinats a activitats d’oci, vacances, estudis, atenció mèdica o treball, escapen al control de preus establert per la llei estatal de dret a l’habitatge. El decret pretenia incloure aquests models en la regulació de preus.

  Per als lloguers d’habitacions, la normativa especificava que la suma de les rendes de cada habitació no podia superar l’import màxim de lloguer del pis complet. A més, en les zones declarades com a mercats residencials tensats, s’establia la contenció de preus del lloguer.

  Regulacions Específiques del Decret.

  El decret regulava els arrendaments temporals i el lloguer d’habitacions definint clarament què es considera lloguer temporal i exigint que els contractes incloguin la causa o finalitat de l’arrendament. A més, obligava els propietaris a informar sobre el preu de referència del lloguer, la renda de l’últim contracte vigent en els últims cinc anys i si el propietari era una gran tenidor.

  També s’incloïa un règim sancionador per als qui no complissin amb aquestes normatives. No obstant això, passades poques setmanes des de la seva implementació, es va observar un incompliment generalitzat de la normativa, especialment en els anuncis publicats en els principals portals immobiliaris.

  Implicacions de la Derogació.

  La derogació del decret implica que els contractes de lloguer signats durant la seva vigència queden afectats per la normativa, però els nous contractes hauran de seguir els models anteriors.

  Catalunya compta actualment amb 140 poblacions declarades com a zones tensionades, on s’ha limitat el preu màxim del lloguer, afectant 6,2 milions de persones, la qual cosa representa el 80,6% de la població catalana. La derogació del decret deixa sense efecte les mesures que buscaven regular més estrictament els lloguers temporals i d’habitacions en aquestes àrees.

  En resum, la no validació del Decret llei 6/2024 deixa sense efecte les mesures proposades per a regular el lloguer de temporada i d’habitacions a Catalunya, obligant a tornar als models de contracte anteriors i generant incertesa sobre futures regulacions en aquesta matèria.

  24-maig-2024