tiempo escriturar después de arras

De quin termini disposo per escripturar després de signar les arres?


 • español

  Un contracte d’arres caduca? De quin termini disposo per escripturar un pis a Barcelona un cop formalitzades les arres? Resolem tots els dubtes sobre els Contractes d’Arres a Barcelona.

  El primer que hem de tenir en compte a l’hora de saber el temps de validesa d’un contracte d’arres és el seu significat: un Contracte d’Arres és un contracte privat realitzat entre comprador i venedor que serveix com a garantia a les dues parts de que s’acabarà formalitzant la transacció.

  Com tot contracte privat les condicions dependran del que s’ha acordat entre comprador i venedor. D’aquesta manera, tant els diners avançats com a paga i senyal com el temps de què disposaran els dos per elevar el contracte a Escriptura Pública dependran de l’acord al que hagin arribat entre ells.

  Contracte Privat vs. Escriptura pública

  Llavors…

  Un Contracte d’Arres caduca?

  Sí, podria dir-se que un contracte d’arres ‘caduca‘ (dit d’una manera molt informal). No obstant, no tots els contractes ‘caduquen‘ al mateix temps. La data de validesa d’un contracte d’arres serà aquella que en el seu dia van pactar comprador i venedor en redactar el document.

  Quin és el termini habitual d’un Contracte d’Arres?

  Encara que tot depèn de les circumstàncies específiques de cada compravenda, cal tenir en compte que, per norma general, un comprador necessitarà un termini mínim d’uns 15 dies per tramitar la hipoteca.

  Tenint en compte que la Nova Llei Hipotecària obliga els futurs hipotecats a acudir a la Notaria un mínim 10 dies abans de produir-se la signatura per informar-se sobre les seves condicions i clàusules específiques, aquest termini podria demorar-se encara més.

  D’altra banda, si el pis a Barcelona objecte de la transacció és la residència habitual del venedor aquest també necessitarà cert temps per poder dur a terme la mudança adequadament.

  * Important! El termini que consta en el contracte és un període màxim, per tant convé ser cautelosos i deixar-se un bon marge de maniobra. No passarà res si acabem signant abans d’arribar a la data límit, però podem tenir problemes si necessitem sol·licitar una pròrroga.

  Què passa si incompleixo el termini d’un Contracte d’Arres?

  Incomplir el termini convingut al contracte d’arres comporta conseqüències negatives tant per al comprador com per al venedor.

  • Comprador: perdrà la quantitat avançada en concepte d’arres.
  • Venedor: haurà de tornar les arres al comprador, però per duplicat.

  La quantitat avançada en un contracte d’arres sol rondar el 10% del valor Escripturat, encara que pot ser major o menor en funció de l’acord a què arribin les parts.

  NecesSitEs redactar un contraCTE D’ARRES?

  Si et trobes en procés de comprar o vendre un habitatge i necessites redactar un contracte d’arres, tot seguit et faacilitem el model de contracte d’arres que fem servir a Vivendex. Descarrega la nostra plantilla i fes-la servir en el teu procés de compravenda.

  Model Contracte d’Arres
  25-setembre-2019 |