valor catastral de una vivienda

Com saber el valor cadastral d’un immoble


 • español

  El valor cadastral s’ha convertit en el protagonista de la majoria dels impostos associats al nostre habitatge. Això és així sobretot si estem pensant en vendre. Cada vegada que com a propietaris ens toca gratar-nos la butxaca per fer front a les nostres obligacions, el valor cadastral acaba fent acte de presència en tots els càlculs necessaris.

  Però, què és el valor cadastral exactament? Com pot afectar-nos a l’hora de calcular els costos generats per la venta del nostre pis? En aquest article, intentarem resoldre tots els dubtes que sorgeixen al voltant d’aquesta certificació.

  Què és el cadastre?

  El Cadastre és un registre administratiu que depèn del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. S’han d’inscriure al cadastre tots els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

  Quan inscrivim el nostre immoble en el cadastre, se li assigna una clau alfanumèrica de 20 dígits. Això és el que s’anomena referència cadastral. Aquesta ens permet diferenciar i localitzar el nostre pis dins de la cartografia cadastral.

  Què és el valor cadastral?

  El valor cadastral del sòl, és el valor administratiu que se li dóna a cada bé immoble al cadastre. Aquest valor, depèn dels criteris de valoració escollits per cada ajuntament. Això es denomina ponència de valors.

  A l’hora de saber a quin preu vendre el nostre pis, haurem de tenir en compte que, per norma general, el preu de venda mai podrà ser inferior al preu reflectit en el cadastre.

  Com es calcula?

  Tot i que els criteris de valoració depenen de cada ajuntament, aquests són els elements que se solen tenir en compte:

  • Localització de l’immoble
  • Cost d’execució material de la construcció
  • Despeses de producció
  • Beneficis de l’activitat empresarial de promoció
  • Valor de mercat
  • Valor del sòl
  • Valor de la construcció

  Com sol.licitar el valor cadastral?

  Per saber el valor cadastral d’un immoble, podem sol·licitar aquesta informació al Cadastre immobiliari. Depenent de si en som els titulars o no, podrem accedir a un tipus d’informació més o menys detallada.

  Si no som titulars, les dades que podrem consultar seran les relatives a:

  • Localització
  • referència cadastral
  • superfície
  • Ús o destinació
  • Classe de cultiu o aprofitament
  • Qualitat de la construcció o cartografia

  Aquest tipus d’informació, pot ser sol·licitada accedint a la seu electrònica del Cadastre, a la Gerència del Cadastre o en els punts d’informació cadastral.

  No obstant, hi ha una sèrie de dades restringides a les que només hi podran accedir el titular o les persones acreditades a tal fi. Aquestes dades, estan relacionades el nom i els cognoms, el codi d’identificació o el domicili dels que figuren com a titulars en l’immoble.

  Si com a titular vols conèixer el valor cadastral del teu pis, pots consultar els punts detallats en el apartat anterior o buscar aquesta informació al rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

  Per a què serveix?

  El valor cadastral és una quantitat fixa l’actualització de la qual depèn dels coeficients aprovats per la Llei de pressupostos generals de l’Estat cada any. Depenent de si el valor cadastral és més o menys alt, els propietaris haurem de pagar més o menys en cada un dels següents impostos:

  • IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
  • IBI (Impost sobre Béns Immobles)
  • IP (Impost sobre el Patrimoni)
  • ITPAJD (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats)
  • ISD (Impost sobre Successions i Donacions)
  • Plusvàlua municipal (Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana)

  El Valor cadastral i la plusvàlua municipal

  El valor cadastral, incideix de manera directa sobre la quantitat que hem d’abonar per l’Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys a l’hora de vendre el nostre pis. La plusvàlua municipal, és un impost que mesura l’increment de valor d’un immoble. Al calcular-se en funció del valor cadastral, sense que l’afecti el valor de mercat, a l’hora de vendre’ns el pis per aquest impost sempre ens tocarà pagar.

  Si necessites vendre una casa o un pis a Barcelona i vols saber el que et tocarà pagar per aquest impost, descarrega’t la nostra calculadora de la plusvàlua municipal. Ara que ja saps on trobar el valor cadastral del teu immoble, podràs estimar la plusvàlua municipal de manera automàtica fent ús de la nostra calculadora.

  Calculadora Plusvalía Municipal en Barcelona