cómo hacer un contrato de compraventa

Com fer un contracte privat de compravenda


 • español

  A l’hora de vendre un pis a Barcelona, un dels passos previs a la signatura de l’Escriptura Pública, és l’elaboració del contracte privat de compravenda. Tot i que aquest document no és obligatori per formalitzar la transmissió, sí que és un mecanisme molt utilitzat, sobretot en grans ciutats com Barcelona, per tal d’assegurar l’operació.

  A més, els contractes privats suposen una pràctica molt habitual en aquelles compravendes en què hi intervé un promotor immobiliari.

  Què és un contracte privat de compravenda?

  Però, què és exactament un contracte privat de compravenda?

  Un contracte privat de compravenda és un document privat i bilateral en què es transfereix la propietat d’un immoble a canvi d’una quantitat de diners prèviament acordada. Es tracta d’un document perfectament vàlid per a formalitzar un negoci com una compravenda immobiliària, de manera que les parts intervinents estaran obligades legalment a complir amb el seu contingut, llevat que aquest sigui contrari al que estableix la llei.

  A causa precisament a la seva validesa jurídica, és molt important informar-se i entendre cadascuna de les clàusules exposades abans de procedir amb la signatura.

  Abans de procedir a detallar els elements que ha de contenir tot contracte privat de compravenda, convé aclarir les diferències existents entre aquest document i el d’escriptura pública.

  Contracte Privat vs. Escriptura Pública

  Tot contracte privat de compravenda, ha d’incloure la següent informació:

  1. Identificació de la part venedora

  La part venedora del contracte s’haurà d’identificar correctament per a la signatura.

  Si un propietari particular no pot presentar-se físicament, haurà d’acudir en el seu lloc un representant legal convenientment apoderat. Si el propietari ha donat un poder notarial a una altra persona, aquesta haurà de presentar una còpia notarial autoritzada abans de procedir amb la signatura. En cap cas es podrà presentar únicament una simple fotocòpia.

  En el cas que l’immoble que es vengui sigui un habitatge de guanys, el contracte privat haurà de signar-lo cada un dels cònjuges.

  Si per contra el venedor és un promotor immobiliari, serà aquest l’encarregat de signar per la part venedora. També podrà fer-ho l’administrador o l’apoderat de la societat.

  Si la propietat objecte de la venda es un habitatge heretat, és convenient assegurar-se que tots els hereus tenen la documentació al dia per a la venda i que són els únics hereus amb drets sobre la mencionada propietat.

  2. Preu de l’immoble

  Al contracte, s’haurà d’especificar tant el preu final pel qual es transfereix l’immoble com el mètode escollit per fer-ho. El pis es podrà abonar per complet en el moment de la signatura o bé mitjançant pagaments ajornats després de l’atorgament de l’escriptura pública.

  Si s’ha realitzat un contracte d’arres abans de l’elaboració del contracte privat, també s’haurà d’especificar.

  Una altra dada important a incloure en el cas dels habitatges de protecció oficial, és el preu màxim de venda establert per la comunitat autònoma.

  3. Despeses de la compravenda

  Llevat que en el contracte de compravenda s’especifiqui el contrari, les despeses generades per la venda hauran de repartir-se de la següent manera:

  • Venedor: assumirà el pagament de la Plusvàlua Municipal i la còpia original de l’Escriptura de Compravenda.
  • Comprador: cadascuna de les còpies necessàries del contracte de compravenda, les despeses d’inscripció registral i la resta dels impostos.

  4. Càrregues de l’immoble

  És molt important comprovar si existeixen càrregues sobre el pis objecte de venda. Per exemple, càrregues hipotecàries o possibles embargaments. Per això, s’ha de sol·licitar una nota simple informativa al Registre de la Propietat.

  Si el pis es troba dins d’una comunitat de veïns, caldrà comprovar també que s’està al corrent de les quotes comunitàries contactant ja sigui amb el president o amb l’administrador de la comunitat.

  Abans de signar cap tipus de contracte, és important comprovar que les clàusules són clares i les comprenen i accepten cadascuna de les parts intervinents. La tramitació d’immobles a través d’agències immobiliàries especialitzades com Vivendex garanteix que les teves transaccions immobiliàries siguin realitzades sempre amb la seguretat jurídica que una operació d’aquesta envergadura es mereix. Truca’ns al 93 418 49 48!