reparto herencia Cataluña

Com es reparteixen les herències a Catalunya quan no hi ha testament?


 • español

  Les herències sense testament a Catalunya són més comuns del que ens puguem imaginar. Realitzar un testament en vida, mai és una tasca agradable per ningú, de manera que les persones tendim a retardar i fins i tot defugir aquest tipus de tràmits desconeixent les implicacions negatives que aquesta inanició comporta sobre els nostres hereus.

  Quan una persona mor sense testament, és a dir, sense deixar constància documental que faci referència a la manera com desitja que el seu patrimoni sigui repartit després de la seva mort, la llei serà l’encarregada de determinar qui han de ser els hereus finals.

  Aquests, al seu torn, seran els responsables finals de pagar els impostos que intervenen en l’herència, inscriure els béns heretats al registre de la propietat etc. Per aprofundir més sobre l’herència de pisos a Catalunya, pots accedir al següent contingut descarregable:

  Heretar un pis en 5 pasos [Infografia]

  En una herència sense testament, els hereus seran nomenats segons el que estableix la llei independentment de quina hagués estat la voluntat de la persona morta, d’aquí la importància de realitzar un testament en vida que indiqui les nostres preferències a l’hora de repartir els nostres béns.

  Línia successòria a Catalunya

  Quan una persona mor sense haver plasmat les seves voluntats mitjançant un testament, s’obre el que s’anomena comunament com la intestada. Les herències a Catalunya es regeixen sota el que estipula l’article 442-1 del Codi Civil de Catalunya.

  Segons aquest article, l’ordre a l’hora d’establir els hereus d’una herència sense testament, seria el següent:

  1er Descendents

  Segons la llei que regula les herències sense testament a Catalunya, els fills seran els principals hereus. Si aquests no poguessin heretar perquè han mort o perquè un jutge els ha declarat absents o indignes, seran els descendents d’aquests els que encapçalin l’ordre hereditari. En qualsevol cas, es mantindria fora de perill el dret del vidu o la vídua a l’usdefruit universal de l’herència.

  2on Cònjuge o parella de fet

  Si el difunt mor sense haver deixat fills o altres descendents, l’hereu passaria a ser el cònjuge vidu o la parella de fet del difunt. Si en el moment de la defunció el difunt es trobava en tràmits de separació o divorci, la persona vídua o parella de fet perdria el seu dret a herència. En qualsevol cas, els pares conservarien el dret a la llegítima.

  3er Ascendents de primer grau

  En una herència sense testament a Catalunya, si el difunt mor sense descendents (fills o néts), i sense cònjuge o parella de fet, els hereus seran els seus pares a parts iguals. En el cas que només quedi un dels dos progenitors amb vida, aquest serà el que hereti tot el patrimoni.

  4rt Ascendents de segon i tercer grau

  Un cop descartats els descendents (fills i néts) i el cònjuge o parella de fet com a hereus, si, a més no hi ha ascendents de primer grau (pares), l’herència recaurà en mans dels avis (ascendents de segon grau) o besavis (ascendents de tercer grau) del mort.

  5è Parents col·laterals

  Si s’han conclòs les línies d’ascendents i descendents i no s’han trobat hereus vius capaços d’acceptar l’herència, s’acudirà a la línia de parents col·laterals del mort: germans, nebots, oncles i cosins germans.

  6è Generalitat de Catalunya

  Finalment, la Generalitat de Catalunya serà la beneficiària del patrimoni del mort en cas que no es trobin familiars dins de l’ordre de successió establert per la llei capaços d’acceptar l’herència. L’Administració sempre ocupa l’últim lloc en l’ordre d’hereus.

  Heretar un pis en 5 pasos [Infografia]

  *Si acabes d’heretar un pis heretat a Barcelona i t’agradaria poder disposar d’ell lliurement per vendre’l o llogar-lo, recorda que pots comptar amb Vivendex per a la gestió de tota la documentació i tràmits necessaris per a la transmissió de l’immoble.