impuestos vivienda Madrid

La comunitat on menys impostos es paga per comprar habitatge: Madrid


 • español

  Quant t’estalviaràs en impostos per la compra d’un habitatge a Madrid en comparació amb d’altres comunitats autònomes?

  Diuen que Madrid és una de les comunitats autònomes espanyoles on menys impostos es paga, però, de debò això és així? Què diferencia Madrid de la resta de regions espanyoles?

  En aquest article ens centrarem en els impostos que es paguen per comprar un habitatge a Madrid, tant d’obra nova com de segona mà, per comprovar si veritablement resulta més avantatjós adquirir un habitatge en aquesta regió o fer-ho a d’altres comunitats autònomes.

  Recorda que els impostos són únicament una part de les despeses que hauràs d’assumir per la teva transacció. Per tenir un llistat complet de totes les despeses que hauràs d’assumir en una venda, pots descarregar-te la nostra Infografia sobre els Costos de vendre habitatge.

  Infografia sobre els Costos de vendre habitatge

  Impostos per comprar habitatge de segona mà a Madrid

  L’impost que grava l’adquisició d’habitatges de segona mà és l’Impost de Transmissions Patrimonials, un percentatge a cobrar sobre el valor escripturat de l’habitatge que varia en funció de les circumstàncies personals del comprador:

  Impost de Transmissions Patrimonials a Madrid: caràcter general 6%

  Si volem comprar un habitatge a Madrid valorat en 250.000 euros, haurem de pagar 15.000 euros en concepte d’Impost de Transmissions Patrimonials.

  Bonificacions a l’Impost de Transmissions Patrimonials a Madrid

  Des del 1 de gener de 2019 les persones que comprin un habitatge de segona mà a Madrid que hagi de ser el seu habitatge habitual, podran beneficiar-se d’una bonificació a la quota tributària del 10% sempre que el valor de l’immoble sigui igual o inferior a 250.000 euros.

  * Per a realitzar el càlcul es considerarà válid el preu de l’habitatge habitual, més dues places de garatge i un traster. Aquesta bonificació serà incompatible amb l’aplicació del tipus impositiu del 4% previst per a famílies nombroses.

  Impost de Transmissions Patrimonials a Madrid: 4% famílies nombroses

  La comunitat de Madrid preveu un tipus impositiu del 4% per a les famílies nombroses que vulguin adquirir un habitatge habitual.

  Impostos per comprar habitatge d’obra nova a Madrid

  En comprar un habitatge d’obra nova a Madrid, els adquirents hauran de fer front a dos impostos principals, l’IVA i l’impost d’Actes Jurídics Documentats, tots dos cobrats sobre el valor escripturat de l’habitatge.

  IVA per comprar un habitatge d’obra nova a Madrid

  Amb caràcter general, la compra d’un habitatge d’obra nova a Madrid es grava amb un 10% d’IVA.

  Això vol dir que, si comprem un habitatge de 250.000 euros, haurem de pagar 25.000 euros en concepte d’IVA, 10.000 euros més que si compréssim un habitatge valorat pel mateix import però de segona mà.

  Cal matisar que, els habitatges de Protecció Oficial de Règim Especial i els habitatges de Protecció Oficial de Promoció Pública estan gravats únicament amb un 4% d’IVA.

  *Els annexos a les places de garatge amb un màxim de dues unitats i els annexos que es transmetin conjuntament seran gravats amb el mateix IVA que l’habitatge. A la resta se’ls aplicarà un IVA del 21%.

  AJD per comprar un habitatge d’obra nova a Madrid.

  A més de l’IVA, els habitatges nous també estan gravats per l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, una taxa que adquireix diferents percentatges sobre el valor escripturat en funció de la naturalesa i el preu de l’habitatge:
  • 0,75% habitatges valorats en més de 180.000 euros.
  • 0,5% habitatges valorats entre 120.000 € i 180.000 euros.
  • 0,4% habitatges valorats en menys de 120.000 euros.
  • 0,2% habitatges de protecció pública (alguns queden exempts).

  Quant es paga a d’altres comunitats autònomes?

  Però, quant es paga en impostos per la compra d’un habitatge en una comunitat autònoma que no sigui Madrid? De debò es paga menys en aquesta regió de la península?

  Atenent principalment als impostos que es paguen per la compra d’un habitatge de segona mà, sí que podríem afirmar que Madrid, juntament amb el País Basc i Navarra, és una de les comunitats autònomes on menys es paga. Si pensem en d’altres regions com ara Galícia o Cantàbria, el percentatge sobre el valor escripturat a què arriba l’Impost de Transmissions Patrimonials ascendeix al 10%.

  Això vol dir que, comprar un habitatge de segona mà valorat en 250.000 euros en aquestes regions, costa 10.000 euros més que fer-ho en un municipi madrileny.