calendario fiscal 2021

Calendari fiscal 2021 per al pagament d’impostos per venda d’habitatge


 • español

  Descobreix els impostos d’habitatge que hauràs de pagar aquest 2021 i el termini de què disposaràs per pagar-los tots.

  Durant 2021 milers de propietaris vendran el seu immoble. La situació desencadenada per la pandèmia ha augmentat l’oferta d’immobles disponible al mercat.

  Totes aquestes vendes estan subjectes a una sèrie d’impostos, però saps quant pugen i quin termini tindràs per abonar-los tots? A continuació farem un repàs dels impostos més rellevants pels quals tributa la venda d’un immoble per intentar configurar un calendari fiscal de la venda d’habitatge de cara a 2021.

  IRPF

  Un dels impostos més rellevants pel qual tributa la venda d’un habitatge és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquest impost es determina en funció de la diferència entre el valor pel qual en el seu dia es va adquirir l’habitatge i el valor pel qual a hores d’ara l’estem venent.

  Si no hi ha guany patrimonial, és a dir, si el valor pel qual venem és inferior al valor pel que en el seu dia vam adquirir l’immoble, la compravenda estarà exempta. El guany patrimonial també estarà exempt si el reinvertim en la compra d’un habitatge habitual o si tenim més de 65 anys.

  Terminis per presentar l’IRPF el 2021

  La campanya de la declaració de la renda de 2021 començarà a l’abril i finalitzarà al juny.

  Com a novetat, aquest any trobarem un nou tram del 26% per a aquelles guanys patrimonials superiors als 200.000 euros. La resta de trams quedaran igual.

  • 19% fins a un guany de 6.000 euros.
  • 21% per als guanys entre els 6.000 euros i els 50.000 euros.
  • 23% per als guanys entre els 50.000 euros i els 200.000 euros.

  Plusvàlua Municipal

  Un altre imposat per la venda d’un immoble que hem de marcar en el calendari és el pagament de la Plusvàlua Municipal. A diferència de l’IRPF que té una mateixa data de presentació per a tothom, la Plusvàlua Municipal dependrà de la data de transmissió del nostre immoble.

  En cas de venda, tindrem 30 dies per presentar la liquidació de la Plusvàlua Municipal comptant des de la data de la compravenda. En cas d’herència, tindrem 6 mesos a comptar des de la data de la defunció prorrogables a uns altres 6 mesos més si se sol·licita dins el primer període.

  IBI

  Encara que no es tracta d’un impost propi de la venda d’un immoble en si, sí que serà un impost a tenir en compte per part dels seus nous propietaris. L’Impost sobre Béns Immobles és un impost municipal que grava la titularitat dels drets reals sobre el bé.

  Cada ajuntament estableix els seus propis períodes de liquidació, encara que sempre sol existir la possibilitat de realitzar un pagament fraccionat.

  Si ens fixem en l’IBI de l’ajuntament de Barcelona, veiem que els pagaments no domiciliats haurien de realitzar-se entre l’1 de març i el 3 de maig de 2021. En el cas dels rebuts domiciliats, els períodes de pagament es fraccionarían de la següent manera:

  • 1er pagament: el 3 de març
  • 2on pagament: el 3 de juny
  • 3er pagament: el 3 de setembre
  • 4rt pagament: el 3 de desembre

  A més dels impostos, la venda d’un immoble també porta associades altres tipus de despeses. A la nostra infografia Costos al vendre pis podràs trobar-hi un llistat amb totes aquestes despeses i la quantitat aproximada que et poden suposar.

  Infografia Costos al vendre pis
  23-març-2021 |