vivienda privativa matrimonio

Què passa amb la venda d’un habitatge privatiu després de casar-se?


 • español

  Vull vendre un pis a Barcelona que vaig comprar abans d’estar casat. No obstant això, part de la hipoteca ha estat abonada en guanys. Com es reparteixen els beneficis obtinguts per la transacció? I si em divorcio? Podrà quedar-se la meva parella amb l’habitatge?

  L’ús d’un habitatge privatiu com a residència familiar és una situació molt comuna entre bona part de la població. Aquesta situació es produeix quan un dels membres de la parella compra la que serà emprada com a habitatge familiar abans de contreure matrimoni.

  Quina consideració legal té aquest habitatge?

  En principi, tots els béns que una persona adquireix abans de contreure matrimoni, tenen caràcter privatiu independentment del règim matrimonial triat. El mateix passa amb les herències i les donacions. Encara que amb l’habitatge habitual succeeix el mateix, és necessari diferenciar entre les següents situacions:

  • Que l’habitatge hagi estat abonat en la seva totalitat abans del matrimoni.

  En aquest cas, l’habitatge continuarà tenint caràcter privatiu del cònjuge que en el seu moment la va adquirir, sense importar el règim econòmic matrimonial triat.

  • Que l’habitatge tingui un prèstec a nom d’un membre de la parella i el règim econòmic matrimonial escollit sigui la separació de béns.

  Encara que l’habitatge no estigui completament pagat en el moment de produir-se el matrimoni, aquest continuarà sent de manera exclusiva del cònjuge que en el seu moment la va adquirir.

  • Que l’habitatge tingui un prèstec a nom d’un membre de la parella i el règim econòmic matrimonial escollit sigui el de la societat de guanys.

  En aquest supòsit, l’habitatge correspondrà a la societat de guanys i al cònjuge que en el seu moment la va adquirir, en proporció a l’import que s’hagi aportat durant la solteria i durant el matrimoni.

  Exemple:

  Una dona compra un pis a Barcelona i anys més tard decideix casar-se en règim de guanys. En el moment de produir-se el matrimoni, la dona ja havia abonat el 40% del valor de l’immoble. El 60% pendent de pagament, correspondria a parts iguals entre la dona i el seu marit i, en conseqüència, el benefici obtingut per la venda o després de la dissolució del matrimoni, aniria repartit de la mateixa manera.

  I què passa amb les segones residències?

  Aquesta última consideració només és aplicable per a l’habitatge familiar. Si una persona compra un habitatge emprat com a segona residència estant solter i, posteriorment la seva hipoteca és abonada amb diners de guanys, l’habitatge continuaria sent del cònjuge que en el seu moment la va adquirir. Aquest mateix tractament se li donaria a la resta de béns compradors abans del matrimoni i pagats amb diners de guanys (cotxes, vaixells, garatges…).

  Abans de comprar o vendre un habitatge, és necessari conèixer al detall les implicacions de l’operació. A continuació, et facilitem una Guia de Compravenda a Barcelona perquè tinguis clar tot el procés, ja siguis el comprador o el venedor de l’immoble.


  Descarregar Guia de Compravenda