Què ha de contenir un contracte d’arres?


 • español

  Com redactar un contracte d’arres? Quina informació ha d’incloure aquest tipus de contractes? T’expliquem tots els detalls sobre els contractes d’arres i la seva importància en la compravenda d’habitatges a Barcelona. 

  Un contracte d’arres, és un contracte privat entre comprador i venedor mitjançant el qual s’especifiquen les condicions en les quals es realitzarà una posterior compravenda. Encara que és possible tancar una operació immobiliària sense haver signat un contracte d’arres previ, aquest document aportarà seguretat a la transacció.

  Però, com cal redactar un contracte d’arres per fer constar la validesa legal? Quins elements ha de contenir un contracte d’arres per a donar seguretat a totes dues parts de la transacció?

  ELEMENTS D’UN CONTRACTE D’ARRES

  Si has decidit vendre el teu habitatge a Barcelona a través d’una agència immobiliària, aquesta serà l’encarregada de redactar el contracte d’arres conforme a la normativa vigent. Tan sols hauràs d’indicar quines són les teves condicions per a realitzar la venda i llegir amb atenció cadascuna de les clàusules abans de deixar plasmada la teva signatura sobre el paper.

  Si per contra has decidit vendre el teu immoble de manera particular, la cosa es complica. A més de confirmar que el contracte compleix amb els requisits necessaris perquè sigui considerat vàlid, també hauràs d’assegurar-te que podràs complir amb l’especificat. Recorda que un contracte d’arres és completament vinculant.

  D’aquesta manera, un contracte d’arres hauria de contenir els següents elements:

  • Identificació de cadascuna de les parts (part venedora i part compradora).
  • Identificació i descripció de la propietat objecte de la transacció.
  • Preu final de l’immoble i forma de pagament emprada.
  • Quantitat de diners que s’avança sobre l’habitatge com a senyal i que es descomptarà del preu final.
  • Temps del qual disposen totes dues parts per a formalitzar el contracte de compravenda.
  • Compromís de totes dues parts per tancar la transacció mitjançant escriptura pública.
  • Distribució de les despeses derivades de la compravenda.
  • Signatura de cadascuna de les parts.

  Per veure l’estructura i el contingut d’un contracte d’arres real, pots descarregar el model de Contracte d’Arres que utilitzem a Vivendex:Model contracte d' arres

  Quants diners es lliuren en un contracte d’arres?

  Els diners habitualment avançats en un contracte d’arres acostumen a voltar el 10% del valor de l’habitatge. Encara que la quantitat lliurada és completament lliure, el més habitual sol ser avançar entre el 5% i el 15% del valor escripturat.

  De què depèn la quantitat avançada en un contracte d’arres

  • Del valor de l’habitatge: en habitatges d’import elevat, sol avançar-se un percentatge de diners menor. Exemple: un 3% sobre un habitatge valorat en 600.000 euros pot ser més que suficient per a confirmar que les intencions d’adquisició del comprador són fermes.
  • Del temps transcorregut entre les arres i el notari: si el temps transcorregut entre la signatura de les arres i la signatura en Notaría es prolongarà massa en el temps, pot tenir sentit aportar una quantitat superior a les arres. Exemple: el comprador encara està negociant amb el banc les condicions relatives a la seva hipoteca.

  De qualsevol manera, la quantitat avançada en un contracte d’arres és lliure, per la qual cosa qualsevol acord entre comprador i venedor sobre la quantitat a aportar serà completament vàlid i, per descomptat, vinculant.

  Vendràs un habitatge i tens dubtes sobre la quantitat de diners que hauries de demanar al teu comprador en concepte d’arres? Compraràs un habitatge i creus que el teu venedor t’està demanant unes arres massa elevades? Sigui com sigui el teu dubte sobre el procés de compravenda a Barcelona, a Vivendex tenim la resposta.