tiempo que dura comprar una casa

Quant dura el procés de compra d’un habitatge?


 • español

  Comprar un immoble és un procés que precisa d’un temps: temps per descobrir què és el que necessitem, temps per saber a quin tipus d’habitatge podem optar i temps per gestionar tota la paperassa necessària per a la transmissió.

  La seguretat jurídica i la nostra convicció que l’immoble que comprem és el més adequat per a la nostra situació, són les premisses que guien sempre tot el procés, però, quant dura exactament el procés de compra d’un habitatge?

  Posar un termini exacte és complicat, es tracta d’un procés que pot durar des d’un mes fins a un any en funció de la qualificació del comprador i l’adequació de l’habitatge per a la venda. Factors com la venda d’un pis prèvi o arreglar certa documentació amb l’Administració, poden ser elements que facin allargar el procés més del necessari.

  De què depèn que la compra d’un habitatge duri més o menys? Per posar terminis a la nostra transacció, vegem els passos que entren en joc en una compravenda immobiliària.

  1. Analitzar la nostra capacitat econòmica

  L’ideal abans de posar-nos a buscar pis seria avaluar la nostra capacitat econòmica. Encara que molts compradors semblen oblidar passar pel banc abans d’iniciar el seu procés de recerca, el recomanable és acudir primer a la nostra entitat financera per comprovar a quin tipus de finançament podem optar en funció dels nostres ingressos i estalvis.

  Realitzar una anàlisi de la nostra capacitat financera ens estalviarà un bon nombre de recerques i visites a immobles que no es troben dins del nostre rang de possibilitats reals.

  2. Prioritzar les nostres necessitats

  Un cop establert el pressupost per al nou pis el següent pas serà determinar les nostres necessitats. Siguem realistes, l’habitatge ideal no existeix, i, d’existir, probablement tingui un preu que no ens puguem permetre.

  Haurem de tenir clares quines característiques estem buscant, quines d’elles són primordials i quines secundàries. Potser haguem de sacrificar la superfície de l’habitatge si volem que es trobi a prop del nostre lloc de treball o, per contra, sacrificar la ubicació si la nostra necessitat és que l’immoble disposi de l’amplitud suficient per a tota la família.

  Hi ha compradors que, amb la idea d’esperar ‘el pis ideal’, deixen passar un munt d’oportunitats interessants, de manera que el procés de compra s’allarga més del necessari.

  Segons la nostra pròpia experiència, un comprador inverteix de 3 a 5 mesos en la recerca del seu immoble fins que es decanta per el definitiu.

   

  3. Comprovar possibles càrregues

  A més de la hipoteca, les càrregues que poden recaure sobre un habitatge són diverses: embargaments, usdefruits, servituds, càrregues municipals, càrregues de subministraments…

  Abans de procedir amb el contracte d’arres, convé acudir a l’ajuntament per comprovar aquest tipus d’informació sol·licitant una nota simple. Si decideixes anar a una immobiliària, ells seran els encarregats de comprovar que l’habitatge no amaga cap sorpresa que ens impliqui certes despeses imprevistes.

  4. Realitzar una oferta en ferm

  Un cop trobat el pis que encaixa amb les nostres necessitats i pressupost i comprovades les seves possibles càrregues, el següent pas serà realitzar una oferta en ferm mitjançant un contracte d’arres. Arribats a aquest punt, bona part dels compradors intenten fer una contraoferta econòmica amb la idea d’obtenir cert benefici econòmic, una acció completament raonable i, en més d’una ocasió, fins i tot necessària.

  Abans, però, de fer una contraoferta hem d’analitzar els següents punts:

  • Posseeix l’habitatge un preu per metre quadrat superior al preu mitjà a la zona?
  • Necessita l’habitatge reformes evidents a curt termini que ens obliguin a invertir certa quantitat de diners extra?
  • L’immoble compleix amb la normativa urbanística de la zona i té tota la documentació en regla?

  Conèixer aquest tipus d’informació pot ajudar-nos a negociar el preu de venda d’un immoble utilitzant arguments sòlids. Entrar en una guerra de preus sense haver analitzat aquests punts, pot fer-nos perdre, no només la batalla de preus sinó també l’immoble en qüestió.

  5. Obtenció del finançament

  Si hem fet els passos necessaris i vam començar el procés de recerca del nostre pis mitjançant una visita al banc, la consecució del finançament definitiu no ha de demorar-se massa ja que estaríem ‘prequalificats’ pel nostre banc.

  Temps a tenir en compte en l’obtenció del finançament:

  • Taxació: cal calcular una setmana aproximadament des que sol·licitem la taxació fins que obtenim el document.
  • Fiper: han de transcórrer un mínim de 15 dies des que se signa el Fiper (document que l’entitat bancària lliura al comprador amb les condicions del seu préstec) fins que es procedeix amb el tancament de la compra a notaria.

  6. Signatura A LA Notaria

  Una transacció immobiliària finalitza amb la signatura a la notaria. Encara que un contracte privat seria suficient per legalitzar la transmissió, és recomanable tancar la venda a la Notaria per aportar la màxima seguretat jurídica a l’operació.

  Contacte Privat VS. Escriptura de Compravenda

  A més del notari, la figura del comprador i del venedor, sol sumar-se un gestor i un professional immobiliari.

  A la signatura a la Notaria, és on es produirà el lliurament de les claus del nostre pis, un immoble del que ja podrem disposar lliurement per al nostre ús i gaudi.