Contrato arras Cataluña

Particularitats del Contracte d’Arres a Catalunya


 • español

  Quines diferències hi ha entre els contractes d’arres a Catalunya i els contractes d’arres a la resta d’Espanya? Quines particularitats planteja el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya pel que fa als contractes d’arres?

  Les arres són un dels passos previs que tenen lloc abans de la signatura de les Escriptures. Mitjançant un contracte d’arres, comprador i venedor deixen plasmada la seva intenció real d’acabar celebrant la compravenda especificant en quines condicions volen realitzar-la: preu, termini …

  Fins al 1 de gener de 2018, el contracte d’arres a Catalunya es regulava sota el Codi Civil espanyol. A partir d’aquesta data, entra en vigor el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, a l’article 621-8 queden regulats els contractes d’arres en aquesta comunitat autònoma.

  Però, quines diferències hi ha entre la normativa que regula els contractes d’arres a Catalunya i la normativa que els regula a la resta d’Espanya?

  *A continuació us facilitem el Model de Contracte d’arres que fem servir a Vivendex per a les nostres compravendes immobiliàries, un model de contracte d’arres vàlid per a qualsevol operació d’aquest tipus.

  Model de Contracte d’arres

  1ª Diferència: Arres confirmatòries i Arres Penitencials

  A diferència del Codi Civil Espanyol, al català només es contemplen dos tipus d’arres: les arres confirmatòries i les arres penitencials. Les arres penals no tenen cabuda en els contractes signats en aquesta comunitat autònoma.

  Amb caràcter general, el que s’estableix per defecte en un contracte d’arres a Catalunya són les arres confirmatòries. En cas de voler fixar unes arres penitencials, aquestes hauran de pactar-se de manera expressa al contracte.

  2ª Diferència: Arres condicionades a l’obtenció del finançament

  En els contractes d’arres d’Espanya es pot pactar la devolució dels diners avançats pel comprador en cas que el Banc finalment no concedeixi el finançament necessari. No obstant, aquesta clàusula no sol ser la tònica habitual i en la majoria de les compravendes el venedor no accepta aquest condicionant.

  En els contractes d’arres a Catalunya, en canvi, aquesta opció queda regulada de manera expressa per l’article 621-49 del Codi Civil Català. Això vol dir que, tret que s’especifiqui el contrari, una cosa que ha de quedar plasmada explícitament al contracte d’arres és que els diners avançats pel comprador resten condicionat en tot moment a l’obtenció de la hipoteca.

  És a dir, tret que s’exclogui de manera explícita l’esmentat article del contracte d’arres, s’entendrà que el comprador sempre podrà recuperar els diners avançats en cas de trobar dificultats en el finançament necessari.

  Aquesta circumstància és especialment interessant en la situació en què ens trobem en la qual els Bancs estan mirant amb lupa el perfil dels seus clients abans de acceptar fer un préstec hipotecari a causa de l’alt risc d’impagament a conseqüència del Covid-19.

  3ª Diferència: Arres al Registre de la Propietat

  La tercera novetat ve de la mà de la possibilitat de poder registrar les arres penitencials al Registre de la Propietat. Per a fer-ho, s’han de donar aquestes tres circumstàncies:

  1. El contracte de compravenda ha de realitzar-se sobre un bé immoble.
  2. L’import de les arres ha de ser dipositat davant Notari.
  3. El termini per signar la compravenda ha de ser inferior a 6 mesos.

  Recorda que des de Vivendex et facilitem un Model d’Arres penitencials que podràs inscriure en el Registre de la Propietat per aportar més seguretat a la teva transacció immobiliària.

  Model d’Arres penitencials