Les dades del INE, canvi de tendencia en el mercat inmobiliari.


 • español

  Canvi de cicle en el mercat immobiliari espanyol, les dades de l’INE amb el tancament del mes de Febrer, confirmen l’augment interanual del nombre de transaccions, així com de signatura d’hipoteques.

   

  Al febrer d’enguany, els registres de la propietat van comptabilitzar un total de 190.717 transaccions de finques, marcant un augment del 4,4% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquest creixement es va veure acompanyat per un augment encara més significatiu del 7% en les compravendes d’habitatges. Dins d’aquestes transaccions, destaca especialment l’increment del 20,8% en l’adquisició d’habitatges nous en comparació amb l’any anterior.

   

  Quant a les hipoteques, l’informe indica que al febrer es van constituir 37.232 hipoteques sobre habitatges, la qual cosa representa un lleuger augment del 3,8% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

   

  Les dades de tancament del febrer, estan alineats amb l’augment de transaccions que hem viscut en totes les nostres oficines immobiliàries, indica el nostre CEO, Francesc Quintana, i es percep una tendència estable i lleument ascendent, en contraposició a la tendència baixista de l’any anterior, això és un efecte clar del canvi de cicle en els interessos hipotecaris. A més, anticipa la possibilitat d’un augment encara més considerable de les compravendes, impulsat per les expectatives que el Banc Central Europeu reduirà els tipus d’interès al juny. Explica que aquesta percepció es reflecteix en les ofertes agressives d’hipoteques que estan començant a aparèixer en el mercat, la qual cosa podria motivar als compradors, així com a aquells que estan esperant oportunitats, a prendre decisions.

   

  A més, l’import mitjà d’aquestes transaccions es va situar en 136.145 euros, representant una disminució del 5,2% respecte a l’any anterior. Aquest descens pot ser atribuït a diversos factors, incloent-hi possibles ajustos en els preus de l’habitatge i canvis en les condicions financeres.

   

  És rellevant destacar que el tipus d’interès mitjà es va situar en el 3,33%, amb un termini mitjà de 23 anys. Aquestes xifres reflecteixen les condicions financeres prevalents en el mercat hipotecari espanyol durant el període analitzat.

   

  Aquesta percepció es veu recolzada per l’augment en les ofertes d’hipoteques que estan començant a aparèixer en el mercat. El nostre CEO destaca que els bancs han iniciat una “guerra de tipus i formats”, cosa que significa que cada vegada serà més comú trobar hipoteques a tipus fix enfront de les hipoteques a tipus variable. A més, assenyala que l’import mitjà de les hipoteques també anirà en augment, reflectint l’increment dels preus del mercat immobiliari.

   

  També, s’emfatitza la rellevància d’analitzar les dades de març, tradicionalment favorables en termes de transaccions, per a determinar la continuïtat de la tendència ascendent. Encara que reconeix la possibilitat d’una disminució, destaca la importància de verificar si la pujada mensual es manté, acostant-se a les gairebé 200.000 habitatges transmesos cada mes, la qual cosa situaria al mercat en línia amb les expectatives anuals.

   

  Si estàs pensant a posar a la venda el teu immoble, pots començar per fer la valoració d’aquest, de forma totalment gratuïta i en només dos minuts amb el nostre valorador, aquí et deixem l’enllaç a aquest.

  7-maig-2024