vender piso sin escrituras

Es pot vendre un pis sense escriptures?


 • español

  Vendre un pis sense Escriptures és possible, simplement cal acudir a les persones adequades per poder gestionar l’operació de manera correcta.

  Tot i que cada vegada és menys freqüent, encara hi ha propietaris a Barcelona que són amos dels seus pisos sense una escriptura pública que els doni suport. Aquesta situació és bastant comú en el cas de pisos heretats antics on l’immoble ha passat de generació en generació sense la certificació d’aquest document.

  Per tranquil·litzar a tots els propietaris que es trobin en aquesta situació, hem de dir que vendre un pis sense Escriptures és possible. No obstant, no es tracta d’una operació senzilla.

  Atès que hi ha molts compradors que desconfien a l’hora d’adquirir un immoble sense aquesta documentació, serà necessari disposar d’amplis coneixements sobre el tema per poder aportar al comprador les garanties necessàries per a dur a terme la transacció de manera segura.

  Contracte Privat VS. Escriptura Pública

  Per començar, detallarem que un habitatge s’adquireix mitjançant un negoci jurídic (normalment una compravenda o una herència). És precisament aquest negoci, i no la forma en què es documenti, el que fa que l’habitatge sigui nostre. T’expliquem la diferència entre un contracte privat i una escriptura pública a través de la següent infografia:


  Contracte privat vs. Escriptura de Compravenda

  Perquè el Contracte de Compravenda sigui vàlid, ha d'incloure certa informació que identifiqui a la perfecció: part venedora, preu, possibles càrregues i despeses inherents a la transacció. En el nostre article Com fer un contracte privat de compravenda, adquiriràs les nocions bàsiques sobre com redactar-lo correctament.

  Una Escriptura Pública no fa que un habitatge sigui nostre sinó que serveix per a provar aquesta pertinença aportant protecció enfront de tercers.

  Hi ha casos, en canvi, on elevar un contracte de compravenda a escriptura pública és obligatori. Ens estem referint a adquisicions d'immobles per donació (es considera nul·la una donació mitjançant document privat) i casos en què es precisi la sol·licitud d'una hipoteca.

  Com podem oferir garanties al nostre comprador?

  Un contracte de compravenda serveix per formalitzar un negoci, però, no garanteix que qui ven sigui el veritable propietari de l'immoble. En el 99% dels immobles que es venen sense escriptures, el venedor disposa d'una escriptura del terreny o parcel·la on està edificat l'habitatge.

  Per donar garanties al comprador de que l'immoble que està adquirint és veritablement de la nostra propietat, podem preparar la següent documentació:

  • Escriptura del terreny
  • Nota simple del terreny
  • Informe Urbanístic: podrem realitzar una consulta als serveis tècnics d'Urbanisme per comprovar que l'habitatge s'ajusta a la normativa urbanística vigent.

  Vendre un pis sense escriptures no és una cosa impossible, però, sí que requereix d'una major documentació del procés. El venedor necessitarà aportar les credencials necessàries per justificar aquesta falta d'escriptures i demostrar que allò que s'està adquirint, és completament legal i segur.

  Si necessites vendre un pis sense escriptures a Barcelona, pots comptar amb Vivendex.