Es pot obligar un hereu a vendre? Herències de pisos a Barcelona


 • español

  Les herències són causa de bona part de les disputes familiars. Les desavinences i els retrets en la gestió del patrimoni poden causar allunyaments i ruptures familiars poc desitjables.

  Una de les situacions més problemàtiques apareix amb l’herència de l’habitatge dels pares, un escenari en què a més del valor econòmic, entra en joc el valor emocional, un element que altera la manera com s’enfoca la situació.

  ¿Què passa quan un dels hereus es nega a vendre? ¿És possible vendre un pis heretat a Barcelona si un dels hereus s’hi nega?

  Per respondre a aquesta pregunta hem de tenir en compte que:

  No podem obligar ningú a vendre una part de la seva herència, el que sí que podem fer és sol·licitar judicialment una divisió d’aquesta.

  Però, de quina manera? Duent a terme una partició judicial de l’herència i la posterior subhasta pública del bé. Detallem aquest procediment pas a pas:

  1. Fixació del preu de l’habitatge

  Per fixar el preu de l’habitatge que sortirà a subhasta pública, caldrà la intervenció d’un pèrit judicial nomenat pel Jutjat. S’ha de tenir en compte que, si un dels hereus està en desacord amb la taxació emesa pel pèrit, tindrà dret a impugnar-la.

  En cas de dur a terme una impugnació, els hereus hauran de contractar un pèrit taxador propi, quelcom que pot elevar les despeses encara més.

  Has de tenir en compte que una valoració judicial sempre estarà per sota del preu que l’habitatge pot assolir al mercat. Pots demanar una valoració estimada del preu de mercat del teu pis des de la pàgina de Vivendex.

  Valoració estimada del preu

  2. Celebració de la subhasta

  Una vegada fixat el preu de l’habitatge heretat, un secretari judicial assenyalarà la data i l’hora per celebrar la subhasta pública, una subhasta a la qual podrà assistir qualsevol tercer a més dels mateixos hereus que s’han vist obligats a interposar el procediment judicial. L’habitatge s’adjudicarà al millor postor.

  • Qui hi pot licitar?

  L’única persona que NO pot licitar a la subhasta pública és l’hereu que es negava a vendre la propietat. Aquest hereu rep el nom de dissident.

  • Com es reparteixen els beneficis?

  Els diners obtinguts per la venda es repartiran entre tots els hereus, no obstant això, caldrà descomptar les despeses judicials generades al llarg del procés.

  És la subhasta pública una bona opció?

  La subhasta pública és l’última de les vies a valorar en casos d’herència. Les fortes despeses que comporta aquest procediment (advocat, procurador, taxador…), els preus més baixos que s’assoleixen amb la venda i el deteriorament de la relació provocada pel procediment, converteixen la subhasta pública en una alternativa únicament aconsellable en casos d’emergència.

  Llavors, quina és la millor solució? Quan un dels hereus es nega a vendre la seva part de l’herència, el millor és intentar arribar a un acord entre les parts.

  • Comprant a l’hereu dissident la seva part proporcional de l’immoble
  • Cedint el dissident la seva part de l’herència si el problema és que no té prou mitjans per afrontar les despeses que l’habitatge heretat comporta.

  La gestió de les herències acostuma a ser un procediment complex. Tot i existir acord entre les parts implicades, la tramitació de la documentació per inscriure l’habitatge al registre de la propietat, és una gestió complicada que demana l’assessorament d’un professional que garanteixi la transmissió de la propietat amb tota garantia.

  A Vivendex, som experts immobiliaris en la gestió de pisos heretats. Si vols conèixer les teves possibilitats com a hereu i maximitzar la rendibilitat del teu patrimoni des del primer dia, posa’t en contacte amb nosaltres.

  Per ara, aquí tens una infografia que reflecteix les passes que hauràs de fer per registrar un pis heretat a Barcelona.


  Registrar un pis heretat