<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Com calcular la plusvàlua municipal a Barcelona

Com calcular la plusvàlua municipal a Barcelona

Rep totes les novetats

Si vas a vendre un pis, sentim dir-te que serà molt difícil que puguis lliurar-te de pagar aquest impost. No obstant, és possible que tinguis alguna possibilitat si aconsegueixes demostrar que vas obtenir pèrdues amb la transmissió, és a dir, si proves degudament que vas vendre el teu habitatge per un preu inferior a què la vas comprar en el seu dia.

Però, com calcular aquest impost? Calcular la Plusvàlua Municipal és una de les preguntes més habituals a l'hora de vendre pis. En aquest article, intentarem explicar com fer-ho pas a pas.

* Si vols fer aquest càlcul de manera automàtica, pots descarregar-te la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal. Tan sols hauràs d'introduir certes dades del teu habitatge com l'any d'adquisició o l'any de venda i la nostra calculadora t'oferirà la quantitat exacta que hauràs de pagar per aquest tribut.

>> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

 

Plusvàlua a Barcelona, pas a pas

Per a realitzar aquest exercici, hem suposat que l'immoble que desitgem vendre, es troba a la ciutat de Barcelona. Si volem calcular la plusvàlua municipal de qualsevol altre municipi, haurem d'acudir a la pàgina web del seu ajuntament per descobrir quin coeficient d'increment hi hauríem d'aplicar.

Tingues en compte que la plusvàlua simplement és un dels costos de vendre pis a què haurem de fer front. En la transmissió d'un immoble, entren en joc un altre tipus de despeses com ara les de cancel·lació d'hipoteca, la taxació o la cèdula d'habitabilitat que convé tenir presents.

1. Anys de possessió de l'immoble

El primer que haurem de calcular, seran els anys durant els quals hem estat propietaris de l'habitatge. Per això, haurem de tenir en compte la data d'adquisició de l'immoble (data de compra) i la de transmissió (data de venda).

Imaginem que hem comprat el nostre pis l'any 2008 i volem vendre'l el 2018. Els anys de possessió de l'immoble, en aquest cas, seran 10.

2. Coeficient d'increment

El nombre d'anys de possessió de l'immoble, ha de determinar el coeficient d'increment que haurem d'aplicar a l'impost. Cada ajuntament té les seves pròpies taules de coeficients en funció dels anys de possessió del pis.

Si ens fixem en la pàgina web de l'ajuntament de Barcelona, veiem que el coeficient d'increment per un pis de 10 anys, és del 3,5%.

taula cat-1.png

Quan haguem estat posseïdors de l'habitatge per un període inferior a un any, els percentatges a aplicar es regiran per la següent taula:

plusvalua_taula_quota_ajuntament_bcn_vivendex 

3. Percentatge a aplicar al valor cadastral

Es calcula multiplicant els anys de possessió del pis pel coeficient d'increment assignat a aquest període. En el nostre cas, hem de multiplicar 10 (anys de possessió) x 3,5% (coeficient d'increment corresponent) = 35% (percentatge a aplicar al valor cadastral).

A partir dels 20 anys en propietat de l'habitatge l'impost ja no augmenta, pel que tant fa si hem estat posseïdors de l'habitatge durant un període major, ja que només haurem de calcular l'impost fins als 20 anys de possessió.

4. Valor cadastral del sòl

El valor cadastral del sòl és un valor administratiu que depèn d'uns determinats criteris de valoració. Aquests criteris són fixats per cada ajuntament, però l'habitual és que es fixin en funció de: la localització de l'immoble, el valor del sòl, el valor de construcció i les despeses de producció, entre d'altres.

Per trobar aquesta dada, hem d'acudir al nostre últim rebut de l'IBI o consultar directament a la pàgina web del cadastre. Per a aquest exercici, imaginem-nos que el valor cadastral del nostre pis és de 100.000 euros.

5. Base imposable

És el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl del nostre immoble pel coeficient multiplicador que hem calculat en el pas número 3. L'operació a realitzar en el cas de la venda del nostre pis a Barcelona, seria la següent:

100.000 euros (valor cadastral) x 35% (coeficient multiplicador) = 35.000 euros (base imposable).

6. Quota tributària

La quota tributària serà la quantitat final que paguem per l'impost. Aquesta xifra es calcula multiplicant la base imposable pel tipus impositiu.

A la ciutat de Barcelona, el tipus impositiu és sempre del 30%, independentment dels anys de possessió de l'immoble. En altres ciutats, en canvi, el tipus impositiu és diferent.

El càlcul que haurem de fer per saber la quota tributària a pagar, serà el següent:

35.000 euros (base imposable) x 30% (tipus impositiu a Barcelona) = 10.500 euros (quota tributària).

 

* Si estàs pensant en vendre un pis a Barcelona i vols saber què hauràs de pagar per la plusvàlua municipal, descarrega't la nostra Calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona. Una manera de calcular automàticament l'import que hauràs d'assumir i de poder planificar totes les teves despeses de venda.

 Nuevo llamado a la acción

 

* Contingut actualitzat d'acord amb la normativa vigent a dia 2019.11.13. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

vivendex

Vivendex

Specialists in real estate

También te puede interesar: