vender vivienda régimen gananciales

Vendre un pis privatiu en règim de societat de guanys


 • español

  Posem-nos en situació, volem vendre un pis particular estant casats en règim de societat de guanys. L’habitatge en qüestió es va comprar quan encara estàvem solters, però s’ha pagart en part amb diners de la societat de guanys. Quins drets té la nostra parella sobre el pis? Ens caldrà el seu consentiment per poder vendre? Qui es quedarà amb el benefici obtingut després de la venda?

  A continuació us explicarem les diferents situacions que poden donar-se durant la venda d’un habitatge privatiu estant casats en règim de societat de guanys.

  Guia del venedor

  Vendre un habitatge particular en règim de guanys

  Seguim amb el nostre exemple: volem vendre un pis que fa anys vam comprar de manera particular quan encara estàvem solters però, a dia d’avui, estem casats en règim de societat de guanys. Quina consideració tindria l’habitatge objecte de la transacció? Per determinar-ho haurem de respondre a les següents qüestions:

  Es tracta de l’habitatge familiar?

  Si el pis en qüestió es el domicili habitual de la parella, l’habitatge no tindrà consideració de privatiu en exclusiva d’aquell que al seu dia el va adquirir, sinó que correspondrà proindivís a la societat de guanys i al cònjuge que la va adquirir en proporció al valor que cadascú hagi aportat.

  En aquest cas, l’habitatge tindrà una doble naturalesa, d’una banda serà privatiu del cònjuge que en el seu dia el va comprar en el percentatge pagat abans de contraure matrimoni i d’altra banda tindrà consideració de guanys en el percentatge en què hagi estat pagat amb diners de guanys .

  No obstant, si l’habitatge en qüestió no té la consideració de domicili habitual (imaginem-nos una segona residència a la platja) aquest sí que tindrà caràcter privatiu tot i que la seva totalitat o part del pis hagin estat pagats amb diners de guanys, tot això sense perjudici del dret de reemborsament que pugui correspondre a la societat de guanys mitjançant el reintegrament del seu import actualitzat al moment de la liquidació.

  I si s’utilitzen els diners obtinguts en la venda per comprar un nou habitatge?

  També podria donar-se el cas que un membre de la parella hagi venut un habitatge privatiu i decideixi invertir els diners obtinguts en la compra d’un nou habitatge. En aquest cas, es considerarà el nou habitatge com un bé privatiu del cònjuge a qui pertanyen els diners.

  Tot i això, i segons l’article 1355 del Codi Civil:

  Podran els cònjuges, de comú acord, atribuir la condició de guanys als béns que adquireixin a títol onerós durant el matrimoni, sigui quina sigui la procedència del preu o contraprestació i la forma i terminis en què se satisfaci.

  Això vol dir que els cònjuges podran atribuir de mutu acord caràcter de guanys a l’habitatge adquirit amb diners privatius si així ho desitgen.

  Vendre un habitatge heretat en règim de societat de guanys

  El mateix passa quan un dels cònjuges rep un habitatge heretat. Els habitatges adquirits per herència, són privatius d’aquell qui els rep, per la qual cosa si aquest decideix vendre, podrà fer-ho sense el consentiment de la seva parella llevat que l’habitatge heretat constitueixi l’habitatge habitual.

   

  * Abans de comprar o vendre un habitatge, cal conèixer en detall les implicacions que comporta cada operació en funció de les nostres circumstàncies personals.

  Vols comprar un pis sense estar casat amb la teva parella i vols saber quins drets pot tenir sobre l’immoble en el futur? Acabes de protagonitzar un divorci i no saps fins a quin punt necessites el consentiment de la teva exparella per vendre? Demana una cita amb un dels nostres agents immobiliaris i t’explicarem sense cap compromís les teves possibilitats de compravenda.