rebajas transmisiones patrimoniales Cataluña

Rebaixes en l’Impost de Transmissions Patrimonials a Barcelona


 • español

  Reduccions en l’impost de transmissions patrimonials en comprar un pis de segona mà a Barcelona.

  Quan comprem un pis, a més del valor de l’immoble en qüestió, un dels costos que no podem passar per alt és el del pagament d’impostos associats a la transmissió.

  Dins d’aquests tributs, l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és el tribut que grava la compra d’un habitatge de segona mà, un impost dependent de l’Agència Tributària de Catalunya i que ha de presentar-se mitjançant el Model 600 d’autoliquidació.

  Per veure rebaixada la quota final a desemborsar per part dels grups de població més vulnerables, cada administració autonòmica estableix una sèrie de reduccions. A continuació detallarem les rebaixes en l’Impost de Transmissions ofertes per l’Agència Tributària de Catalunya.

  Tarifa general de l’impost de transmissions patrimonials

  Com a norma general, per a habitatges de segona mà adquirits dins el territori de la comunitat catalana el tipus impositiu a aplicar és del 10%. No obstant, per a immobles amb valor superior al milió d’euros s’ha d’aplicar el tipus mitjà en funció de la tarifa progressiva següent:

  tabla-impuesto-transmisiones-patrimoniales-catalunya

  Reduccions en l’impost de transmissions patrimonials

  Hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que la tarifa general de l’impost de transmissions patrimonials no es redueixi. Ens estem referint a:

  Habitatges de protecció oficial

  El tipus impositiu aplicable a la compra d’habitatges de protecció oficial a Barcelona és del 7%.

  PISOs rústics

  Els immobles rústics tributaran de manera diferent en funció de la data d’adquisició del mateix:

  • A  partir del 31 de març de 2017: 10% si l’immoble té un valor inferior al milió d’euros. Si el valor és superior, s’aplicarà el tipus mitjà en funció de la taula progressiva mostrada en el primer punt.
  • Entre l’1 d’agost de 2013 i el 30 de març de 2017: 10% per tots els habitatges sense importar el seu valor.
  • Entre l’1 de juliol de 2010 i el 31 de juliol de 2013: 8% per tots els habitatges sense importar el seu valor.

  Famílies nombroses

  L’adquisició d’un pis destinat a habitatge habitual d’una família nombrosa, tributarà un 5%. Per això, caldrà que la suma de les bases imposables totals menys els mínims personals i familiars dels membres de la unitat familiar no excedeixi els 30.000 euros. Aquesta quantitat, s’incrementarà en 12.000 euros més per cada fill que superi el nombre de fills que la normativa actual exigeix per a la constitució legal d’una família nombrosa (3 fills).

  Persones amb Diversitat funcional

  La compra d’un habitatge destinat a residència habitual d’una persona amb una disminució física, psíquica o sensorial, tributarà un 5%. La minusvalidesa ha de ser igual o superior al 65% i la suma de les bases imposables menys els mínims personals i familiars de la unitat familiar, no haurà de superar els 30.000 euros.

  població jove

  La transmissió d’un immoble que farà la funció d’habitatge habitual d’un jove menor de 32, tributarà un 5%. Però la unitat familiar ha de complir les mateixes restriccions d’ingressos que les vistes en les reduccions anteriors.

  Families monoparentals

  S’aplicarà un tipus impositiu del 5% en la transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una família monoparental. Per a això, hauran de donar-se aquestes dues condiciones simultàniament:

  • Que el beneficiari sigui membre d’una família monoparental.
  • Que la suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars corresponents als membres de la família monoparental en l’última declaració de la renda no superi els 30.000 euros. Aquesta quantitat s’incrementarà 12.000 euros per cada fill que excedeixi el nombre de fills que la legislació estableix perquè una família tingui la consideració de família monoparental.

  *  A Vivendex estem acostumats a la gestió de la documentació associada a la compra d’un habitatge a Barcelona. Si voleu sabeu si podeu accedir o no a alguna d’aquestes reduccions, no dubteu en posar-vos en contacte amb l’equip de Vivendex.

  De la mateixa manera, si voleu completar la informació sobre l’Impost de Transmissions Patrimonials a Barcelona per la vostra compra, a continuació us facilitem la Guia Pràctica d’autoliquidació de l’impost de l’Agència Tributària de Catalunya.

  Guia Pràctica d’autoliquidació de I’impost de l’Agència Tributària de Catalunya