<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Quins són els requisits mínims per la cèdula d'habitabilitat?

  Quins són els requisits mínims per la cèdula d'habitabilitat?

  Rep totes les novetats

  A l'hora de vendre és imprescindible tenir la cèdula d'habitabilitat, que és el document que garanteix que el teu immoble compleix amb els mínims exigits per a ser habitable pel que fa a: salubritat, higiene i solidesa de l'estructura.

  T'expliquem quins són els requisits mínims per a considerar que el teu pis està preparat per ser habitat, responent d'aquesta manera a algunes de les preguntes més habituals a l'hora de vendre pis.

  *Si vols vendre un habitatge a Catalunya i necessites obtenir-ne la Cèdula d'habitabilitat, pots descarregar-te el següent imprès de sol·licitud.

  >> Sol·licitud Cèdula d'Habitabilitat <<

   

  1 Habitabilitat i ocupació:

  - L'habitatge ha de tenir com a mínim una superfície útil de 36 m2.

  - Ha de tenir una sala d'estar o menjador, una cambra higiènica i un equip de cuina.

  - Si la sala d'estar és un espai únic, haurà de permetre la compartimentació d'una habitació de 8 m2.

  2 Sostenibilitat i estalvi energètic:

  - L'habitatge ha de complir la normativa vigent d'eficiència energètica.

  3 Compartimentació:

  - La compartimentació de l'habitatge és lliure, amb l'única limitació que les habitacions es puguin independitzar i que les cambres higièniques siguin independents.

  - Cap espai de l'habitatge es pot fer servir d'accés obligatori a un local que no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge.

  - Les cambres higièniques no poden servir d'accés obligatori a la resta d'habitacions de l'habitatge.

  4 Accessibilitat:

  - L'habitatge ha de ser com a mínim practicable, i en cas de tenir dos o més pisos o nivells ha de tenir practicable l'accés a la cambra higiènica, la cuina, l'espai d'ús comú i una habitació.

  - Les portes d'accés als espais interns han de tenir una amplada mínima de 0,70 m i una alçada mínima de 2 m.

  - L'amplada mínima de les escales interiors de l'habitatge serà de 0,90 m i hauran de disposar de barana de 0,90 m d'alçada com a mínim.

  5 Alçada mínima habitable:

  - L'alçada mínima entre el paviment i el sostre serà de 2,50 m. en el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació l'alçada no pot ser inferior a 2,20 m.

  6 Façana mínima:

  - L'habitatge ha de disposar d'una façana oberta a l'espai exterior de l'edifici que ofereixi il·luminació i ventilació.

  7 Espais d'ús comú:

  - La superfície mínima del conjunt d'espais que formen la zona d'ús comú: sala d'estar, cuina i menjador; ha de ser superior a 20 m2.

  8 Habitacions:

  -L'habitació mínima serà de 6 m2.

  9 Ventilació i il·luminació natural:

  - Els espais d'ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació natural directa de l'exterior a través d'obertures d'una superfície mínima de 1/8 de la seva superfície útil.

  10 Espais per a l'emmagatzematge:

  - Les habitacions han de tenir un espai mínim destinat a l'emmagatzematge que ha d'estar estipulat en el pla amb una profunditat mínima de 0,60 m, 2,20 m d'alçada i una longitud de 1 m.

  11 Cambres higièniques:

  - Si l'habitatge té fins a 3 habitacions haurà de tenir com a mínim: un vàter, un rentamans i un plat de dutxa / banyera.

  - Si l'habitatge té 4 o més habitacions haurà de tenir com a mínim: 2 vàters i 2 rentamans i 1 plat de dutxa o banyera.

  12 Estenedor:

  - L'habitatge ha de disposar d'una solució per estendre la roba, excepte en cas d'impossibilitat derivada de la normativa o ordenances municipals.

  - Aquest espai disposarà de ventilació permanent i estarà a resguard de les vistes des de l'espai públic.

  13 Espais intermedis amb l'exterior:

  - Si els espais intermedis amb l'exterior són tancats, han de disposar d'una superfície vidrada.

  14 Dotació / equip:

  L'habitatge ha de disposar de:

  - Servei d'aigua freda i calenta, evacuació d'aigües i electricitat.

  - Un equip higiènic format com a mínim per un rentamans, un wàter i una dutxa.

  - Un equip de cuina format com a mínim per: un desguàs, un aparell de cocció i un sistema d'extracció de fums.

  - Un equip de neteja de roba.

  - Un sistema electrònic que faciliti l'obertura de la porta de l'edifici.

  - Un sistema d'accés als serveis de telecomunicacions.

  15 Elements de protecció de l'habitatge

  - Els desnivells superiors a 0,55 m han d'estar protegits per elements protectors o baranes resistents als cops.

   

  *Recorda que per vendre un habitatge a Catalunya caldrà obtenir la Cèdula d'Habitabilitat de segona ocupació. Per obtenir-la, podeu descarregar-vos l'imprès de sol·licitud de la Cèdula d'Habitabilitat de la Generalitat de Catalunya i presentar-lo a qualsevol Oficina del Consorci d'Habitatge de Catalunya, qualsevol Oficina local d'habitatge tramitadora de Cèdules d'Habilitat o qualsevol Oficina d'atenció ciutadana.

  >> Sol·licitud Cèdula d'Habitabilitat <<

   

  * Contenido elaborado en base a la normativa vigente a fecha de publicación del artículo. El contenido puede no estar lo suficientemente actualizado si el reglamento sobre el que se sustenta ha sufrido modificaciones tras la fecha de publicación. Para una información más precisa, contactar con el equipo de Vivendex en el 93 418 49 48.

  19-de juliol-2019 | Etiquetas: cèdula d'habitabilitat

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: