tipos de propiedades vivienda

Propietats d’un habitatge: ple domini, usdefruit i nua propietat


 • español

  El món immobiliari pot resultar una mica complicat per al ciutadà. Conceptes com ple domini, usdefruit o nua propietat, poden resultar complexos per bona part de la població. En aquest post, intentarem aclarir aquests tres termes i explicar al propietari actual, les diferents possibilitats existents a l’hora de vendre el seu immoble.

  Ple domini

  Quan els nostres clients compren o venen un pis a Barcelona, el més comú és que ho facin sota la jurisprudència de ple domini. El ple domini, engloba tant la propietat de l’immoble com el dret a l’ús del mateix.

  El concepte jurídic de ple domini, es refereix a la possessió completa de l’habitatge.

  Usdefruit

  L’usdefruit, fa referència al profit que s’obté d’una cosa. D’aquesta manera, l’usdefruit d’un immoble és el dret al seu gaudi sempre amb l’obligació de conservar-lo.

  La persona usufructuària té dret a viure en el pis encara que no tingui la seva titularitat, però ha de tenir cura de no realitzar-hi modificacions, gravar o vendre’l.

  Nua propietat

  La nua propietat fa referència a la tinença d’un habitatge sense dret al seu ús. Això vol dir que nosaltres som els propietaris reals d’un immoble encara que, en la pràctica, el gaudeixi un tercer.

  Es pot vendre la nua propietat?

  Si, la nua propietat d’un habitatge es pot vendre. No es tracta d’una tècnica molt estesa al nostre país, però sí que és la manera més simple de poder percebre certa compensació econòmica pel nostre pis, sense necessitat de tenir-nos que privar del seu ús.

  El perfil més habitual del venedor de nua propietat, coincideix amb persones grans (normalment ja jubilades) que venen la nua propietat del seu habitatge a inversors per un preu més reduït del que posarien si venguessin el ple domini al complet, però amb la condició de poder seguir residint-hi fins a la fi dels seus dies.

  És a dir, els propietaris vendrien la nua propietat del seu habitatge, però es quedarien amb l’usdefruit fins al dia de la seva mort.

  * Sigui quin sigui el teu perfil dins del procés de compravenda (comprador o venedor), cal que t’informis tant del procés ets a punt d’iniciar com dels tràmits necessaris per a dur-lo a terme. A Vivendex hem preparat una Guia de compravenda on podràs trobar tota la informació que necessites sobre el procés de compravenda en funció de quin sigui el teu paper a exercir.


  Nuevo llamado a la acción