solicitar nota simple Barcelona

Com sol·licitar la nota simple d’un pis a Barcelona?


 • español

  Descobreix què és i com pots sol·licitar una nota simple per a un pis a Barcelona.

  Si ja has trobat comprador per al teu immoble, un dels següents passos a realitzar, serà el de sol·licitar una nota simple al registre de la propietat. Aquest document, informarà al teu comprador sobre les dades essencials que consten en el Registre de la Propietat sobre el teu immoble relacionades amb la titularitat, l’abast del dret del titular i les possibles càrregues existents sobre l’immoble.

  A més de les garanties que ofereix la nota simple al teu comprador, aquest també el necessitarà en cas que necessiti realitzar una taxació sobre el pis en motiu de la concessió d’un préstec hipotecari.

  Quina informació inclou la nota simple?

  En una nota simple, apareixeran els següents apartats informatius:

  • Número corresponent a la finca en el Registre (no és el mateix que el número que apareix en l’IBI).
  • Identificador únic de la Finca Registral. Es tracta d’una identificació de creació relativament nova.
  • Descripció de la finca: naturalesa, ubicació, accessos, metres i quotes de participació.
  • Titularitat: identifica qui són els titulars i els drets que aquests tenen sobre la finca (proindivís, nua propietat, usdefruit …).
  • Autoritzant: nom del notari que va realitzar el registre, així com la seva data d’inscripció.
  • Possibles càrregues suportades per l’habitatge com hipoteques o embargaments. També ha d’aparèixer la data en què es va produir aquesta càrrega i la seva inscripció registral.
  • Data d’emissió de la nota simple.

  Com sol·licitar una nota simple a Barcelona?

  Una nota simple a Barcelona pot sol·licitar-se per mitjà de dues vies:

  – De manera presencial: a l’oficina del registre de la propietat corresponent.
  – De manera online: a través de la pàgina del registre de la propietat.

  Un cop realitzada la sol·licitud, haurem d’esperar unes 24 hores per tenir la nostra nota simple.

  Quina documentació necessito per sol·licitar una nota simple?

  Tant si vas a l’oficina del registre de la teva localitat, com si realitzes el tràmit telemàticament, hauràs de preparar la següent documentació:

  • Dades registrals de la finca.
  • IDUFIR: identificador únic de Finca Registral.
  • Titularitat.
  • Altres dades, com la localització.

  Quant costa una nota simple?

  La pregunta del milió per a molts dels propietaris que volen sol·licitar una nota simple a Barcelona. Les tarifes per a l’emissió d’aquest document vénen regulades pel Govern en funció del tipus de document sol·licitat al Registre. A continuació, us deixem amb una taula on podeu trobar les diferents tarifes:

  ARANZELCONCEPTEIMPORT*
  1Seient de presentació6€
  4.1aCertificació de domini9€
  4.1bCertificació de càrregues24€
  4.1dCertificació negativa de càrregues9€
  4.1eAltres certificacions6€
  R.D.G.R.N. del 27 de Juliol de 2005Publicitat índexs6€

  * Impuestos no incluidos.

  A Internet també podreu trobar empreses encarregades de realitzar aquest tràmit però, com us podreu imaginar, aquesta opció té un preu una mica més elevat ja que d’una banda haureu de pagar la taxa corresponent a la nota simple, i d’altra banda la taxa corresponent als serveis de l’empresa contractada per a la gestió.

  A Vivendex ens encarreguem de sol·licitar la nota simple a tots els clients que ho necessitin, ja siguin venedors o compradors, de manera gratuïta.

  Altres despeses de venda

  A més de la Nota simple, el procés de compra implica una sèrie de despeses que van a compte del venedor. Per conèixer-los tots, pots descarregar-te la nostra Infografia de despeses de vendre pis.


  Nuevo llamado a la acción