precio escriturar casa heredada

Quant costa escripturar una casa heretada?


 • español

  Quin preu té escripturar una casa heretada? Es tracta d’un tràmit obligatori o és una gestió que podem deixar per a més endavant?

  El nombre de compravendes d’habitatges heretats augmenta amb motiu de la pandèmia. Al novembre de 2020 al nostre país es van registrar 17.157 compravendes d’habitatges heretats (dades de l’INE), la xifra més alta dels últims 10 anys. Durant 2021 s’espera que aquesta evolució continuï en trajectòria ascendent a causa de l’evolució de la pandèmia.

  Amb unes xifres així, no és estrany que una de les consultes més realitzades a Internet durant els últims mesos sigui la següent: Quant costa escripturar una casa heretada? En aquest article intentarem donar resposta a aquesta pregunta analitzant els diferents elements que intervenen en la compravenda d’habitatges heretats.

  Preu d’escripturar una casa heretada

  Per determinar quant ens costarà escripturar una casa heretada hem de començar fent un repàs per cada un dels impostos que intervenen en la transacció:

  Impost de Successions

  Es tracta d’un impost progressiu que varia en funció de la base liquidable de l’herència. La teoria és que quant més heretes, més hauràs de pagar en concepte d’Impost de Successions.

  Les tarifes i les quotes íntegres a pagar estan regulades a l’article 21 de la Llei 29/1987, del 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, però per a què us feu una idea, oscil·la entre el 7,65% i el 34% sobre la base imposable.

  Plusvàlua Municipal

  Es tracta d’un impost municipal dependent de cada ajuntament. Per calcular la Plusvàlua Municipal es tenen en compte el nombre d’anys durant els quals el difunt ha estat propietari de l’habitatge i el valor cadastral de la propietat.

  Tot i que les tarifes depenguin de cada ajuntament, per a què us feu una idea heretar un habitatge a Barcelona valorat en 120.000 euros, que ha estat en mans del difunt durant un període de 12 anys, costaria una mica més de 15.000 euros.

  Registre de la Propietat

  Per registrar l’habitatge de manera efectiva a nom de l’hereu serà necessari acudir al Registre de la Propietat, una gestió amb un cost que sol oscil·lar entre els 300 i els 500 euros sense tenir en compte les despeses notarials prèvies, una documentació que pot arribar a costar 900 euros.

  És obligatori escripturar una casa?

  Escripturar una casa heretada no és obligatori però sí recomanable. Tingues en compte que legalment l’habitatge ja consta al Registre de la Propietat encara que sigui sota un nom diferent, de manera que podràs deixar-lo així si ho desitjes.

  Des de Vivendex recomanem sempre escripturar l’habitatge heretat per tres motius principals:

  • Evitaràs problemes futurs i facilitaràs les gestió als teus futurs hereus.
  • Si com a hereu necessites hipotecar, serà obligatori que l’habitatge consti en el Registre de la Propietat al teu nom.
  • Et resultarà més complicat vendre l’habitatge en el futur, un habitatge escripturat aporta més seguretat als futurs compradors.

  Bona part dels hereus que reben un pis opten per la venda com a millor via per obtenir-ne certa rendibilitat a més d’evitar-se els costos que suposa el manteniment d’un nou habitatge en propietat.

  Si aquest és el teu cas i vols optar per la venda, a Vivendex hi tenim professionals immobiliaris i departaments en diferents àrees com ara inversió i finançament que t’ajudaran a prendre la millor decisió per al teu immoble. Per a què et vagis fent una idea dels costos de venda que hauràs d’assumir com a propietari, a continuació et deixem amb una Infografia sobre els Costos de la Venda que podràs descarregar-te de forma gratuïta.

  Infografía Despeses de vendre el teu pis