<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Valoració o taxació, què és el que necessita el meu pis?

  Valoració o taxació, què és el que necessita el meu pis?

  Rep totes les novetats

  Valoració i taxació són dos termes que solen generar confusió. Tot i que l'objectiu en tots dos casos és el d'atorgar un valor a una propietat determinada, la metodologia i finalitat en cada cas, té matisos que convé comprendre.

  Si estàs pensant en comprar o vendre un pis a Barcelona i no saps quin tipus d'avaluació de preu necessites, pren nota dels següents conceptes.

  Taxacions oficials a Barcelona

  Una taxació és un document legal que certifica el valor d'un immoble per a una finalitat determinada. El procés per obtenir una taxació, requereix utilitzar un barem oficial i objectiu. A més, només podrà ser subscrit per un tècnic habilitat a tal fi.

  Encara que hi ha diversos motius per demanar una taxació oficial, les principals finalitats són les següents:

  • Taxacions per a la concessió d'una hipoteca.
  • Taxacions per al repartiment de béns d'una herència.
  • Taxacions per a una separació conjugal.
  • Taxacions per a Hisenda.

  A l'hora d'emetre taxacions oficials d'habitatges a Barcelona, hem de parlar de dues figures importants:

  Tècnics taxadors

  Han de posseir el títol d'arquitecte o arquitecte tècnic (aparellador) pel que fa a béns immobles o comercials. Cal que el diploma d'aquests professionals estigui reconegut per l'Estat.

  Per atorgar la major objectivitat al procés, cal que l'arquitecte encarregat de fer la taxació, participi en una Societat de Taxació.

  Societat de Taxació a Barcelona

  Han d'estar homologades i regulades pel Banc d'Espanya. El paper de les Societats de Taxació és el de revisar i ratificar la valoració emesa pel tècnic taxador. Tota taxació immobiliària, ha de comptar amb la signatura del tècnic que l'ha dut a terme perquè tingui caràcter oficial.

  Una Societat de la Taxació, ha de complir una sèrie de requisits pel que fa a estructura, nombre de treballadors, membres del Consell d'Administració etc.

  Valoracions immobiliàries a Barcelona

  La valoració d'un immoble consisteix en estimar-ne el preu més adequat, en relació a les seves característiques i estat del mercat immobiliari en un moment concret.

  La principal diferència respecte a una taxació, resideix en el grau d'oficialitat i en la finalitat que implica cada cas. Mentre que una taxació té caràcter legal i la seva finalitat sol ser alguna de les anteriorment exposades (concessió d'una hipoteca, repartiment d'una herència etc.), una valoració està més dirigida a propietaris que volen vendre i necessiten obtenir un preu de venda aproximat.

  Valoracions online automàtiques

  Actualment hi ha multitud de plataformes a la xarxa que ofereixen una valoració gratuïta amb tan sols introduir les dades bàsiques de l'immoble. Tot i que són una eina molt eficaç per tal que els venedors puguin fer-se una primera idea del preu que el seu pis pot arribar a assolir en el mercat, cal un anàlisi més profund per part d'un agent immobiliari especialitzat per poder determinar el preu de sortida final.

  Les valoracions en línia d'immobles faciliten una estimació de preu en funció del preu pel qual s'ofereixen els pisos de característiques similars. No obstant, les operacions immobiliàries no solen tancar-se pel preu pel qual els immobles s'ofereixen a Internet. És comú que entre propietari i venedor hi hagi certa negociació. Actualment, el preu final de tancament de les operacions només es troba en mans de les immobiliàries.

  A Vivendex també tenim una eina de valoració del preu online a disposició dels nostres usuaris:

  valora el teu pis

  Valoracions professionals de Vivendex

  A més de la nostra eina de valoració d'immobles en línia, a Vivendex també disposem d'un servei de valoracions professional realitzat per un agent immobiliari especialitzat. A diferència de la resta d'eines que es limiten a oferir un preu automàtic en funció de les dades de l'habitatge introduïdes pel propietari, a Vivendex fem aquestes valoracions de manera personal i per part d'un agent especialitzat.

  L'usuari tan sols haurà d'introduir les dades del seu habitatge i, a partir d'aquestes, un real estate consultant especialitzat en la zona de l'immoble s'encarregarà d'elaborar un informe personal i adaptat a l'habitatge.

  A més, l'usuari tindrà la possibilitat de contactar amb el seu real estate consultant en tot moment per preguntar-li qualsevol dubte metodològic, financer etc. sobre el procés de venda.

  T'animes a provar aquest servei?

  Nuevo llamado a la acción

  13-de juny-2018 | Etiquetas: preu de l'habitatge

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: