<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Tot sobre la limitació dels preus del lloguer a Catalunya

  Tot sobre la limitació dels preus del lloguer a Catalunya

  Rep totes les novetats

  Resolem tots els dubtes sobre la Nova Llei de contenció dels preu dels lloguers a Catalunya i t'expliquem com afectarà aquesta normativa als nous propietaris i llogaters.

  Des del passat dia 22 de setembre els nous contractes de lloguer que es signin a Barcelona i a uns altres 59 municipis hauran d'acatar la limitació dels preu del lloguer aprovada pel Parlament català el 10 de setembre.

  D'aquesta manera, Catalunya es converteix en la primera comunitat d'Espanya que disposa d'una normativa que limita el preu dels habitatges de lloguer.

  A causa dels nombrosos dubtes que està generant la nova normativa durant els seus primers dies d'aplicació, a Vivendex hem volgut preparar un article intentant respondre els principals dubtes que han sorgit al voltant d'aquesta llei.

  Per saber tots els detalls sobre la nova regulació del preu dels lloguers també podeu descarregar-vos la Guia Pràctica sobre la limitació del preu dels lloguers elaborada per l'associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya:

  Nueva llamada a la acción

  1. Quina és la normativa que limita el preu dels lloguers a Catalunya?

  La normativa sota la qual s'emmarca la regulació és la llei 11/2020 del 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges i de modificació de la llei 18/2007, de la llei 24 / 2015 i de la llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

  2. Com s'estableix el preu del lloguer dels habitatges?

  Per establir el preu del metre quadrat la normativa té en compte criteris com ara:

  • La mitjana de preus de les cases de la mateixa mida a la zona en la qual està situat l'habitatge.
  • L'estat de l'immoble.
  • L'any de construcció.
  • L'estat de la propietat.
  • La presència o no d'ascensor.
  • La presència o no d'aparcament.
  • La qualificació energètica.
  • Si l'habitatge està o no moblat.

  3. En quins casos es pot pujar el preu per sobre de l'índex de referència?

  Les rendes podran elevar-se per sobre de l'Índex de referència quan el darrer any s'hagin realitzat obres que millorin l'habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica de l'habitatge. Aquestes adequacions poden reflectir-se en un augment de fins al 5% per sobre de l'índex de preus.

  La renda també podrà augmentar si el propietari tenia llogat el pis a un familiar i passa a llogarlo a una persona que no ho és.

  4. Afectarà la llei als contractes de lloguer ja en vigor?

  La llei afectarà només als nous contractes i als que es renovin, ja que no podran superar el preu acordat en el contracte anterior. En el cas que el propietari fixés una renda superior a la de l'Índex de Referència, el nou contracte haurà de reduir el preu per ajustar-se a aquest valor. Els propietaris tampoc podran pujar les rendes encara que estiguin per sota de l'índex.

  5. En quines zones de Catalunya s'aplicarà la llei?

  La llei de contenció del lloguer s'aplicarà a 60 municipis de més de 20.000 habitants que compten amb un mercat de l'habitatge tensionat. Entre els municipis tensionats trobem gairebé totes les capitals de comarca i les poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona, zona en la qual viuen uns 5 milions de persones i que concentra així el 70% de la població catalana.

  6. Quan es considera que un municipi té un mercat de lloguer tensionat?

  Per considerar que un municipi té un mercat de lloguer tensionat hauran de donar-se aquestes 3 circumstàncies de manera simultània:

  • Que el preu dels lloguers experimenti un creixement sostingut superior a la mitjana de Catalunya.
  • Que els arrendataris destinin més del 30% dels seus ingressos al lloguer.
  • Que el preu del lloguer pugi en cinc anys tres punts més que l'IPC català.

  7. Afectarà a tots els propietaris d'habitatges arrendats?

  No, els propietaris considerats com 'vulnerables' estaran exempts de seguir aquestes restriccions. Ens estaríem referint a unitats familiars que ingressin menys de 2.000 euros mensuals - 2,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) - inclòs el lloguer.

  8. I què passa si no es compleix la normativa?

  Els propietaris que incompleixin la normativa s'enfrontaran a sancions d'entre 3.000 i 90.000 euros en funció de la gravetat de l'incompliment.

   

  * Per accedir a tots els detalls sobre aquesta nova normativa de regulació del preu dels lloguers et recordem que hem posat a la teva disposició la Guia Pràctica de contenció dels lloguers elaborada per l'associació d'Agents de la Propietat Immobiliària:

  >> Guia Pràctica limitació preus Lloguer <<

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: