<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Taxacions d'habitatges a Barcelona: per què són importants?

  Taxacions d'habitatges a Barcelona: per què són importants?

  Rep totes les novetats

  Una taxació és un document emès per un professional taxador competent en el qual s'estableix de forma justificada el valor d'un bé d'acord amb uns criteris prèviament establerts.

  En un mercat de preus alcista com el que hem viscut fins ara a Barcelona, les taxacions solien estar una mica per sobre del preu final de compravenda. Això permetia al comprador optar a un percentatge major de finançament per al seu immoble.

  No obstant, el canvi de cicle immobiliari que sembla estar arribant a la nostra regió, comença a deixar-se veure a les taxacions dels nostres immobles. Segons la taxadora Tinsa, el preu de l'habitatge a Barcelona ha experimentat una baixada interanual de l'1% durant el tercer trimestre del 2019.

  preu-m2-barcelona-capital-evolucio

  Evolució del preu de l'habitatge a Barcelona | Tinsa

  Però, per què és tan important aquest document? Quin valor aporta una taxació oficial a cadascun dels subjectes que intervenen en una compravenda?

  Valor de la taxació per al comprador

  En un procés de compravenda el comprador és el clar beneficiari d'una taxació. Sense ella, mai podria accedir a una hipoteca.

  Segons la nova llei hipotecària que entrava en vigor el juny d'aquest any 2019, el comprador serà a més el responsable del seu abonament. La resta de despeses derivades de la hipoteca (gestoria, notaria i registre), seguiran a càrrec del banc.

  Preu per metre quadrat

  A més de l'accés al finançament una taxació també permet al comprador obtenir informació sobre el preu del metre quadrat dels pisos de la seva zona. Això l'ajudarà a comprendre si l'habitatge que desitja adquirir té un preu més elevat o, per contra, està conforme a la realitat del mercat de la zona.

  Característiques de l'immoble

  Per acabar, la taxació d'un habitatge a Barcelona aporta informació útil sobre els materials emprats en la seva construcció, dades sobre la propietat al cadastre i informació sobre l'entorn i possibilitats de revaloració.

  image-6Exemple real: característiques constructives bàsiques

  Valor de la taxació per al venedor

  Tot i que la taxació no és un requisit indispensable per vendre un pis a Barcelona, aquest document també serveix de guia al venedor a l'hora de fixar un preu de sortida orientatiu. Cal tenir en compte que, en una taxació el tècnic es basarà en preus de venda anunciats per establir un preu de taxació final, però, aquests preus anunciats mai solen coincidir amb els preus finals de tancament d'operacions.

  Ja que aquesta és una dada només en mans de les agències immobiliàries, convé sol·licitar una valoració del preu de mercat a un agent immobiliari especialitzat en la regió. Basar la nostra estratègia de venda en el preu de venda fixat per una taxació, podria fer-nos perdre part de la rendibilitat de la nostra transacció.

  valora el teu pis

  Valor de la taxació per al banc

  El banc necessita el valor de taxació com a garantia en cas que el comprador deixi de pagar les quotes de la hipoteca.

  Durant la crisi immobiliària, els bancs es van quedar amb un bon nombre d'habitatges que els seus clients no van poder acabar de pagar. Aquests pisos havien perdut part del seu valor pel que van tenir serioses dificultats per recuperar els diners prestats.

  El valor de taxació garanteix als bancs que l'habitatge té el valor suficient perquè, en cas d'impagament, puguin recuperar els diners prestats via hipoteca.

   

  * Com has pogut veure taxar un pis a Barcelona és un requisit de gran valor per a tots els subjectes que intervenen en l'operació. A més de la taxació, el propietari de l'habitatge ha de sol·licitar una valoració del preu de mercat per determinar el preu adequat per al seu immoble d'acord amb la realitat del mercat a la seva zona.

  Sigui quina sigui la teva necessitat, a Vivendex comptem amb la millor solució per a tu:

  vivendex

  Vivendex

  Specialists in real estate

  vivendex@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: