<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Renda 2021 a Catalunya: Deduccions per habitatge habitual

  Renda 2021 a Catalunya: Deduccions per habitatge habitual

  Rep totes les novetats

  Descobreix les deduccions per habitatge habitual a Catalunya a les que podràs accedir per a l'exercici de la Renda 2021. Quines despeses en habitatge podràs deduir-te a la teva propera declaració de la renda?

  L'habitatge habitual és una de les inversions més grans per a la majoria dels contribuents. Tant és així que les comunitats autònomes estableixen una sèrie de deduccions a la declaració de la renda per reduir la càrrega econòmica a assumir per a aquells qui més ho necessitin.

  Si voleu tenir accés a totes les deduccions autonòmiques vigents a Catalunya al complet, us recomanem descarregar-vos el Manual de la Renda 2021 a Catalunya.

  Manual Renda 2021 a Catalunya

  Deducció per inversió en habitatge habitual

  Les obres d'adequació de l'habitatge habitual necessàries per a l'accessibilitat i la comunicació sensorial per a persones amb discapacitat es podran deduir un 15% a la Declaració de la Renda.

  Deducció per rehabilitació d'habitatge habitual

  Les obres de rehabilitació d'habitatge habitual que no vagin encaminades a millorar l'accessibilitat i la comunicació sensorial de persones amb discapacitat es podran deduir un 1,5% a la Declaració de la Renda sobre les quantitats satisfetes, les quals no podran superar els 9.040 euros.

  Per poder gaudir d`'aquesta deducció, les obres hauran de ser qualificades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d'habitatges d'acord amb el Reial decret 801/2005, del 1 de juliol.

  Què són les rehabilitacions qualificades com a actuació protegida?

  Les rehabilitacions qualificades com a protegides d'acord amb el Reial decret 801/2005, del 1 de juliol, són les que tenen per objecte reconstruir l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament d'estructures, façanes i elements anàlegs, sempre que el cost de l'obra superi el 25% del preu d'adquisició si la compra s'ha fet durant els dos anys anteriors a l'obra o, altrament, del valor de mercat en el moment de la rehabilitació.

  Deducció per lloguer d'habitatge habitual

  Pel que fa a la deducció per lloguer d'habitatge habitual, podríem parlar de dos grups diferents:

  4.1 Règim general

  Els contribuents podran deduir-se el 10% de les quantitats satisfetes pel lloguer d'habitatge habitual fins a un màxim de 300 euros anuals a la Declaració individual o 600 euros a la Declaració conjunta sempre que es compleixin els requisits següents:

  a) Trobar-se en alguna de les següents situacions:

  • Tindre 32 anys o menys a la data de la meritació de l'impost.
  • Haver estat a l'atur un mínim de 83 dies durant l'exercici.
  • Posseir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • Tenir seixanta-cinc anys o més i ser vidu o vídua.

  b) Que la Base Imposable de la Declaració de la renda menys el mínim personal i familiar sigui inferior a 20.000 euros bruts anuals o 30.000 euros a Declaració conjunta.

  c) Que les quantitats satisfetes pel lloguer superin el 10% dels rendiments nets.

  4.2 Famílies nombroses

  Les famílies nombroses es poden deduir fins al 10% de les quantitats satisfetes amb un màxim de 600 euros anuals sempre que a data de la meritació compleixin els requisits establerts a les lletres b) i c).

   

  *Et recordem que en aquest article tan sols ens hem aturat a explicar les deduccions per habitatge a Catalunya referides a habitatge habitual. Per tenir accés a totes les deduccions autonòmiques vigents a la comunitat catalana us recomanem descarregar-vos el Manual de la Renda 2021 a Catalunya.

  Manual Renda 2021 a Catalunya

   

  16-de desembre-2021 | Etiquetas: Actualidad Inmobiliaria, ayudas vivienda

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: