<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  Reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona: diferents supòsits

  Reclamar la Plusvàlua Municipal a Barcelona: diferents supòsits

  Rep totes les novetats

  Descobreix el que has de fer per reclamar la Plusvàlua Municipal d'un habitatge a Barcelona en funció de la situació en què et trobis.

  Fa tot just tres anys la Plusvàlua Municipal era un tribut del que ningú no podia lliurar-se. A dia d'avui i després de diverses dubtes per part del Tribunal Suprem, existeixen diferents casuístiques en què el pagament d'aquest impost quedaria exempt.

  Però, quines són i com es poden acreditar? Com reclamar el pagament de la Plusvàlua Municipal una vegada ha estat abonada? A continuació analitzarem diferents situacions davant el pagament de la Plusvàlua Municipal a Barcelona i el procediment a seguir en cada cas.

  Si he obtingut guany

  Si després d'haver transferit un habitatge a Barcelona has obtingut un guany patrimonial, és a dir, has obtingut cert benefici econòmic, lamentem dir-te que no podràs lliurar-te de fer el pagament de la plusvàlua.

  Per saber el que hauràs de pagar per la Plusvàlua del teu habitatge a Barcelona has de tenir en compte que la base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment de valor dels terrenys en el moment de la meritació. A aquesta base caldrà aplicar-li un tipus impositiu del 30% (per a operacions a Barcelona).

  Si et trobes en aquest supòsit i vols calcular el que et tocarà pagar per la Plusvàlua Municipal del teu habitatge pots fer ús de la nostra calculadora de la Plusvàlua Municipal de Barcelona i calcular aquesta taxa de manera automàtica.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  Si he patit pèrdues

  Si després d'haver transferit el teu habitatge has experimentat una pèrdua real, no hauràs de fer front a aquest tribut. A tal fi, hauràs d'acreditar que el valor pel qual vas adquirir l'habitatge en el seu dia va ser superior al valor pel qual actualment l'estàs transmetent.

  Si tens escriptures de les dues operacions podràs valer-te d'elles per acreditar aquesta pèrdua. Si no, hauràs de sol·licitar una taxació oficial.

  Si he obtingut Plusvàlua confiscatòria

  Si per la transmissió del teu habitatge has obtingut un guany patrimonial però sumant el pagament de la Plusvàlua més el de la resta de despeses de la transmissió aquest desapareix gairebé per complet, el guany es tractarà íntegrament com a pèrdua i no hauràs d'abonar res.

  Si ja he pagat la Plusvàlua

  Si ja has pagat la Plusvàlua Municipal del teu habitatge a Barcelona però vols reclamar-la, tens quatre anys per fer-ho. Així hauràs de seguir els següents passos:

  1. Comprovar els requisits per reclamar (pèrdua real o Plusvàlua confiscatòria).
  2. Reunir la documentació necessària: escriptura de compra, escriptura de venda, justificant d'ingrés de l'impost i Informe tècnic d'un professional de taxacions si fos necessari. 
  3. Procedir amb una petició de devolució a l'ajuntament de Barcelona.
  4. Si l'ajuntament rebutja la teva petició de devolució hauràs de presentar un recurs de reposició.
  5. Si el teu recurs de reposició també és rebutjat només et quedarà presentar un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Recorda que si has experimentat un guany patrimonial, és a dir, si has obtingut un benefici econòmic superior al que et tocaria pagar en concepte de Plusvàlua, no te'n podràs pas lliurar de pagar la taxa. Descarrega't la calculadora de la Plusvàlua Municipal de Vivendex i calcula el que et tocarà pagar en el teu cas.

  >> Calculadora Plusvàlua Municipal <<

  *Contingut actualitzat d'acord amb la normativa vigent a dia 2019.11.13. El contingut pot no estar prou actualitzat si el reglament sobre el qual se sustenta ha patit modificacions després de la data de publicació. Per a una informació més precisa, contactar amb l'equip de Vivendex al 93 418 49 48.

  francesc-quintana

  Francesc Quintana

  Executive Director

  f.quintana@vivendex.com

  Rep totes les novetats

  També pot interessar-te: